Bộ Giao thông vận tải kiến nghị dừng thực hiện Tổ công tác liên ngành Dự án cao tốc Bắc –Nam

Bộ Giao thông vận tải kiến nghị dừng thực hiện Tổ công tác liên ngành Dự án cao tốc Bắc –Nam

Sau khi 3 Bộ Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến đề xuất không cử đại diện tham gia Tổ công...
Thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ Trung Quốc vào Việt Nam và một số kiến nghị

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ Trung Quốc vào Việt Nam và một số kiến nghị

Vốn FDI của Liên minh châu Âu vào Việt Nam và một số vấn đề đặt ra

Vốn FDI của Liên minh châu Âu vào Việt Nam và một số vấn đề đặt ra

Chia sẻ doanh thu dự án PPP: Yêu cầu minh bạch

Chia sẻ doanh thu dự án PPP: Yêu cầu minh bạch

Đề xuất chia sẻ phần giảm doanh thu tại dự án PPP

Đề xuất chia sẻ phần giảm doanh thu tại dự án PPP

Đề xuất 4 bước thực hiện cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu tại dự án PPP

Đề xuất 4 bước thực hiện cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu tại dự án PPP

Đề xuất cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu dự án PPP

Đề xuất cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu dự án PPP

Vụ MH370 mất tích: Chuyên gia đưa ra giả thuyết mới, tiết lộ biết rõ máy bay đã đi đâu

Vụ MH370 mất tích: Chuyên gia đưa ra giả thuyết mới, tiết lộ biết rõ máy bay đã đi đâu

'Ông Trùm' 20 tuổi chăn dắt trẻ em ăn xin

'Ông Trùm' 20 tuổi chăn dắt trẻ em ăn xin

10 điểm mới trong Luật PPP và những cơ hội, thách thức với nhà đầu tư

10 điểm mới trong Luật PPP và những cơ hội, thách thức với nhà đầu tư

Không để bị động, phụ thuộc trong các dự án đầu tư PPP

Không để bị động, phụ thuộc trong các dự án đầu tư PPP

Nên chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu hay lỗ, lãi?

Nên chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu hay lỗ, lãi?

Kiểm toán thế nào để nhà đầu tư không nản?

Kiểm toán thế nào để nhà đầu tư không nản?

Chia sẻ rủi ro để thu hút đầu tư tư nhân

Chia sẻ rủi ro để thu hút đầu tư tư nhân

Cố định tỷ lệ 50 - 50 trong chia sẻ rủi ro dự án PPP

Cố định tỷ lệ 50 - 50 trong chia sẻ rủi ro dự án PPP

Nhà đầu tư ngoại kêu gọi linh hoạt các quy định trong Luật PPP

Nhà đầu tư ngoại kêu gọi linh hoạt các quy định trong Luật PPP

Hút vốn đầu tư hạ tầng qua hình thức PPP

Dự thảo Luật PPP: Cơ chế chia sẻ doanh thu vẫn thiếu hấp dẫn

Dự thảo Luật PPP: Cơ chế chia sẻ doanh thu vẫn thiếu hấp dẫn

Nhiều 'nút thắt' cơ chế làm giảm sức hút đầu tư PPP

Nhiều 'nút thắt' cơ chế làm giảm sức hút đầu tư PPP

Cơ chế chia sẻ doanh thu dự án PPP chưa đủ hấp dẫn

Cơ chế chia sẻ doanh thu dự án PPP chưa đủ hấp dẫn

Giải pháp tăng cường quản lý về đầu tư trực tiếp nước ngoài của Thành phố Hà Nội hiện nay

Giải pháp tăng cường quản lý về đầu tư trực tiếp nước ngoài của Thành phố Hà Nội hiện nay

Nhà nước chia sẻ rủi ro dự án đối tác công tư

Nhà nước chia sẻ rủi ro dự án đối tác công tư

Cơ chế chia sẻ rủi ro dự án PPP được điều chỉnh thế nào?

Cơ chế chia sẻ rủi ro dự án PPP được điều chỉnh thế nào?

Đừng để Nhà nước thành con nợ khi đầu tư PPP

Đừng để Nhà nước thành con nợ khi đầu tư PPP

Không nên quy định cứng tỷ lệ vốn nhà nước trong dự án PPP

Không nên quy định cứng tỷ lệ vốn nhà nước trong dự án PPP

Kiến nghị Thủ tướng xây dựng cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Kiến nghị Thủ tướng xây dựng cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Ba tỉnh cùng đề xuất làm cao tốc Quy Nhơn-Pleiku 40.000 tỷ đồng

Ba tỉnh cùng đề xuất làm cao tốc Quy Nhơn-Pleiku 40.000 tỷ đồng

Chủ tịch 3 tỉnh kiến nghị làm đường cao tốc Tây Nguyên- Bình Định- Gia Lai

Chủ tịch 3 tỉnh kiến nghị làm đường cao tốc Tây Nguyên- Bình Định- Gia Lai

Kiến nghị làm đường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Kiến nghị làm đường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Lãnh đạo 3 tỉnh kiến nghị làm tuyến cao tốc Tây Nguyên - duyên hải Miền Trung 40.000 tỷ đồng

Lãnh đạo 3 tỉnh kiến nghị làm tuyến cao tốc Tây Nguyên - duyên hải Miền Trung 40.000 tỷ đồng

Đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP): Vướng mắc trong chuyển giao không bồi hoàn

Đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP): Vướng mắc trong chuyển giao không bồi hoàn

Quốc hội bắt đầu 'mổ xẻ' Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Quốc hội bắt đầu 'mổ xẻ' Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Dự án Luật PPP: Chia sẻ rủi ro là quan trọng nhất?

Dự án Luật PPP: Chia sẻ rủi ro là quan trọng nhất?

Cần mở rộng phạm vi chia sẻ rủi ro cho nhà đầu tư trong các dự án PPP

Cần mở rộng phạm vi chia sẻ rủi ro cho nhà đầu tư trong các dự án PPP

Chính phủ bảo đảm cân đối ngoại tệ cho dự án PPP nhưng 'không tràn lan'

Chính phủ bảo đảm cân đối ngoại tệ cho dự án PPP nhưng 'không tràn lan'

Gom bi đánh lớn, nợ xấu càng lớn?

Gom bi đánh lớn, nợ xấu càng lớn?

Tham nhũng chính sách

Tham nhũng chính sách

'Không cơ chế chia sẻ rủi ro, rất khó hút vốn vào dự án PPP'

'Không cơ chế chia sẻ rủi ro, rất khó hút vốn vào dự án PPP'

'Không cơ chế chia sẻ rủi ro, rất khó hút vốn vào dự án PPP'

'Không cơ chế chia sẻ rủi ro, rất khó hút vốn vào dự án PPP'

Thay đổi cuộc chơi PPP tại Việt Nam

Thay đổi cuộc chơi PPP tại Việt Nam

Thương cảng xứ Quảng một thuở phồn vinh (Kỳ cuối: Thương cảng xứ Quảng hiện nay)

Thương cảng xứ Quảng một thuở phồn vinh (Kỳ cuối: Thương cảng xứ Quảng hiện nay)

Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Dứt khoát phải thẩm định dự án PPP

Dứt khoát phải thẩm định dự án PPP

Chính phủ có thể chia sẻ đến 50% hụt thu của dự án PPP

Chính phủ có thể chia sẻ đến 50% hụt thu của dự án PPP

Nhân rộng kinh nghiệm hợp tác công tư của Nhật Bản

Nhân rộng kinh nghiệm hợp tác công tư của Nhật Bản