Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái nhận nhiệm vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái nhận nhiệm vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô

Những điều kiện mới đã được phát huy vào công tác quân sự, quốc phòng

Quản lý sử dụng doanh trại hiệu quả

Quản lý sử dụng doanh trại hiệu quả

Quy hoạch, xây dựng khoa học, quản lý sử dụng doanh trại hiệu quả

Quy hoạch, xây dựng khoa học, quản lý sử dụng doanh trại hiệu quả

Hà Nội hóa sông sau trận mưa như trút nước tối 12/5

Hà Nội hóa sông sau trận mưa như trút nước tối 12/5

Áp dụng sáng kiến, nghiên cứu khoa học vào thực tiễn

Áp dụng sáng kiến, nghiên cứu khoa học vào thực tiễn

Dấu ấn tri ân, đền ơn đáp nghĩa

Dấu ấn tri ân, đền ơn đáp nghĩa

Kiểm tra sâu sát, duy trì chặt chẽ các chế độ

Kiểm tra sâu sát, duy trì chặt chẽ các chế độ