Dự toán ngân sách năm 2021: Phải đảm bảo mục tiêu kép!

Dự toán ngân sách năm 2021: Phải đảm bảo mục tiêu kép!

Bộ Tài chính vừa phát hành 'Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 Chính phủ trình Quốc hội'...
Tọa đàm ngân sách Nhà nước năm 2021 trong bối cảnh bình thường mới

Tọa đàm ngân sách Nhà nước năm 2021 trong bối cảnh bình thường mới

Thay đổi đáng ghi nhận trong công khai, minh bạch ngân sách

Thay đổi đáng ghi nhận trong công khai, minh bạch ngân sách

Việt Nam đạt nhiều tiến bộ về minh bạch ngân sách cấp quốc gia

Việt Nam đạt nhiều tiến bộ về minh bạch ngân sách cấp quốc gia

Người dân ít được tham gia vào quy trình ngân sách

Người dân ít được tham gia vào quy trình ngân sách

Công bố Chỉ số công khai ngân sách tỉnh 2019: Dư địa cải cách còn rất lớn

Công bố Chỉ số công khai ngân sách tỉnh 2019: Dư địa cải cách còn rất lớn

Ngân sách các tỉnh đã minh bạch hơn nhưng cần tiếp tục cải thiện

Ngân sách các tỉnh đã minh bạch hơn nhưng cần tiếp tục cải thiện

Tăng cường công khai ngân sách tỉnh

Tăng cường công khai ngân sách tỉnh

TPHCM tăng 17,32 điểm về công khai ngân sách

TPHCM tăng 17,32 điểm về công khai ngân sách

POBI 2019: Ngân sách tỉnh Hòa Bình bí mật nhất Việt Nam

POBI 2019: Ngân sách tỉnh Hòa Bình bí mật nhất Việt Nam

Các tỉnh ít tạo điều kiện để người dân tham gia vào quy trình ngân sách

Các tỉnh ít tạo điều kiện để người dân tham gia vào quy trình ngân sách

Công bố chỉ số công khai ngân sách tỉnh POBI 2019: Hà Nội tăng 29,87 điểm

Công bố chỉ số công khai ngân sách tỉnh POBI 2019: Hà Nội tăng 29,87 điểm

Điểm số công khai minh bạch ngân sách của Việt Nam tăng mạnh

Điểm số công khai minh bạch ngân sách của Việt Nam tăng mạnh

Minh bạch ngân sách có cải thiện

Minh bạch ngân sách có cải thiện

Ministries, gov't agencies fail to disclose spending details

Ministries, gov't agencies fail to disclose spending details

Bộ Tài chính đứng thứ ba về chỉ số công khai ngân sách

Bộ Tài chính đứng thứ ba về chỉ số công khai ngân sách

Nhiều bộ, ngành 'ngó lơ' công khai ngân sách

Nhiều bộ, ngành 'ngó lơ' công khai ngân sách

Công bố chỉ số MOBI về minh bạch ngân sách: Nhiều bộ, ngành 'trắng' thông tin

Công bố chỉ số MOBI về minh bạch ngân sách: Nhiều bộ, ngành 'trắng' thông tin

Đánh giá mức độ công khai ngân sách

Đánh giá mức độ công khai ngân sách

Chi tiêu ngân sách, đã ít công khai lại toàn số khó hiểu

Chi tiêu ngân sách, đã ít công khai lại toàn số khó hiểu

Bộ Xây dựng, GD&ĐT, Bộ Y tế đứng top các đơn vị không công khai thông tin ngân sách

Bộ Xây dựng, GD&ĐT, Bộ Y tế đứng top các đơn vị không công khai thông tin ngân sách

Nhiều bộ, ngành 'quên' công khai ngân sách

Nhiều bộ, ngành 'quên' công khai ngân sách

Báo cáo chỉ số công khai ngân sách bộ, cơ quan trung ương năm 2018 của BTAP

Báo cáo chỉ số công khai ngân sách bộ, cơ quan trung ương năm 2018 của BTAP

Các bộ, cơ quan Trung ương ít công khai tài liệu ngân sách

Các bộ, cơ quan Trung ương ít công khai tài liệu ngân sách

Bộ Giao thông, Y tế, Giáo dục sử dụng ngân sách lớn nhưng 'quên' công khai minh bạch

Bộ Giao thông, Y tế, Giáo dục sử dụng ngân sách lớn nhưng 'quên' công khai minh bạch

Bộ Công Thương xếp thứ 4/37 bộ, cơ quan Trung ương về chỉ số công khai ngân sách

Bộ Công Thương xếp thứ 4/37 bộ, cơ quan Trung ương về chỉ số công khai ngân sách

Minh bạch ngân sách: 20 bộ ngành 'trắng' thông tin

Minh bạch ngân sách: 20 bộ ngành 'trắng' thông tin

25 Bộ không công khai thông tin về ngân sách

25 Bộ không công khai thông tin về ngân sách

Hàng chục bộ ngành không công khai bất cứ thông tin gì về ngân sách

Hàng chục bộ ngành không công khai bất cứ thông tin gì về ngân sách

Nhiều địa phương chưa quan tâm công khai ngân sách

Nhiều địa phương chưa quan tâm công khai ngân sách

Nhiều địa phương chưa quan tâm công khai ngân sách

Nhiều địa phương chưa quan tâm công khai ngân sách

Vĩnh Long đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số công khai ngân sách

Vĩnh Long đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số công khai ngân sách

Mức độ công khai ngân sách nhà nước của 63 tỉnh/thành phố năm 2018 đã cải thiện hơn

Mức độ công khai ngân sách nhà nước của 63 tỉnh/thành phố năm 2018 đã cải thiện hơn

Hải Phòng đứng 'bét bảng' về công khai minh bạch ngân sách

Hải Phòng đứng 'bét bảng' về công khai minh bạch ngân sách