'Cởi trói' chính sách để y học gia đình phát triển

'Cởi trói' chính sách để y học gia đình phát triển

Được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hệ thống y tế cơ sở, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, tuy nhiên đến nay mô...
Triển khai mô hình bác sĩ gia đình – còn nhiều cái khó

Triển khai mô hình bác sĩ gia đình – còn nhiều cái khó

Xây dựng thêm 16 phòng khám bác sĩ gia đình

Đi đầu mô hình phòng khám bác sĩ gia đình

Đi đầu mô hình phòng khám bác sĩ gia đình

Bác sĩ gia đình - giải pháp giảm tải cho bệnh viện

Bác sĩ gia đình - giải pháp giảm tải cho bệnh viện

Trung tâm y tế huyện Sóc Sơn - điểm sáng mô hình bác sĩ gia đình tại Hà Nội

Trung tâm y tế huyện Sóc Sơn - điểm sáng mô hình bác sĩ gia đình tại Hà Nội

Những ưu việt khi bác sĩ gia đình chăm sóc trẻ nhỏ tại nhà

Những ưu việt khi bác sĩ gia đình chăm sóc trẻ nhỏ tại nhà

Triển khai rộng mô hình bác sĩ gia đình chăm sóc bệnh nhân ung thư tại nhà

Triển khai rộng mô hình bác sĩ gia đình chăm sóc bệnh nhân ung thư tại nhà

TỪ TÌNH TRẠNG KHÁM SỨC KHỎE SIÊU TỐC: Nên sớm thay đổi mô hình

TỪ TÌNH TRẠNG KHÁM SỨC KHỎE SIÊU TỐC: Nên sớm thay đổi mô hình

Có nên để mô hình bác sĩ gia đình tại các bệnh viện tuyến 2?

Có nên để mô hình bác sĩ gia đình tại các bệnh viện tuyến 2?