Ấn tượng với cuộc diễn tập hàng hải Mỹ - ASEAN đầu tiên

Ấn tượng với cuộc diễn tập hàng hải Mỹ - ASEAN đầu tiên

Hoạt động Diễn tập hải quân ASEAN-Mỹ (AUMX) đầu tiên có sự tham gia của hải quân Mỹ và tất cả các nước...
Hải quân Hàn Quốc, Philippines thăm Việt Nam

Hải quân Hàn Quốc, Philippines thăm Việt Nam

Tàu hải quân Philippines thăm hữu nghị Việt Nam

Tàu hải quân Philippines thăm hữu nghị Việt Nam

Tàu hải quân Philippines thăm hữu nghị Việt Nam

Tàu hải quân Philippines thăm hữu nghị Việt Nam

Mỹ sẽ thường xuyên diễn tập ở Biển Đông với ASEAN?

Mỹ sẽ thường xuyên diễn tập ở Biển Đông với ASEAN?

ASEAN tập hợp hạm đội cực chất lượng để tập trận với Mỹ

ASEAN tập hợp hạm đội cực chất lượng để tập trận với Mỹ

Tập trận ASEAN - Mỹ tại biển Đông: Vì tự do hàng hải

Tập trận ASEAN - Mỹ tại biển Đông: Vì tự do hàng hải

National Interest: 'Các tàu chiến hiện đại nhất của Philippines đều nên cho vào bảo tàng'

National Interest: 'Các tàu chiến hiện đại nhất của Philippines đều nên cho vào bảo tàng'