Chống đỡ khẩn cấp tháp Chăm B3 Mỹ Sơn

Chống đỡ khẩn cấp tháp Chăm B3 Mỹ Sơn

Quảng Nam: Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn phát hiện thêm 275 hiện vật của nền điêu khắc Chămpa

Bộ VHTTDL chi 1,5 tỷ đồng trùng tu khẩn cấp tháp 1.000 năm tuổi

Bộ VHTTDL chi 1,5 tỷ đồng trùng tu khẩn cấp tháp 1.000 năm tuổi

Bộ VHTTDL hỗ trợ 1,5 tỉ đồng gia cố tháp B3 Mỹ Sơn

Bộ VHTTDL hỗ trợ 1,5 tỉ đồng gia cố tháp B3 Mỹ Sơn

Nguy cơ Khu di tích Mỹ Sơn sụp tháp B3

Nguy cơ Khu di tích Mỹ Sơn sụp tháp B3

Tháp cổ B3 Mỹ Sơn kêu cứu Bộ VHTT-DL hỗ trợ 1.5 tỉ đồng

Tháp cổ B3 Mỹ Sơn kêu cứu Bộ VHTT-DL hỗ trợ 1.5 tỉ đồng

Trùng tu các nhóm tháp H,K,A tại Mỹ Sơn: Đảm bảo yếu tố gốc, duy trì tính chân xác của di tích

Trùng tu các nhóm tháp H,K,A tại Mỹ Sơn: Đảm bảo yếu tố gốc, duy trì tính chân xác của di tích