Đi 5 km vẫn đóng phí BOT

Đi 5 km vẫn đóng phí BOT

Tham vấn ý kiến nhân dân về việc dời trạm BOT Quang Đức

Tham vấn ý kiến nhân dân về việc dời trạm BOT Quang Đức

Đặt dấu hỏi về mục đích dời trạm BOT Quang Đức

Đặt dấu hỏi về mục đích dời trạm BOT Quang Đức

Dời trạm BOT để đón xe từ đường tránh

Dời trạm BOT để đón xe từ đường tránh

UBND tỉnh Đắk Lắk lấy ý kiến dân để di dời trạm BOT Quang Đức

UBND tỉnh Đắk Lắk lấy ý kiến dân để di dời trạm BOT Quang Đức

Người dân đồng thuận dời trạm BOT Quang Đức trên đường Hồ Chí Minh

Người dân đồng thuận dời trạm BOT Quang Đức trên đường Hồ Chí Minh

Chỉ đi 5km vẫn đóng phí BOT: Vì sao người dân đồng ý?

Chỉ đi 5km vẫn đóng phí BOT: Vì sao người dân đồng ý?

Đắk Lắk tham vấn ý kiến người dân về việc dời trạm BOT Quang Đức

Đắk Lắk tham vấn ý kiến người dân về việc dời trạm BOT Quang Đức

Bộ trưởng Bộ GTVT giải thích việc đổi tên trạm thu phí sang trạm thu giá BOT

Bộ trưởng Bộ GTVT giải thích việc đổi tên trạm thu phí sang trạm thu giá BOT