Đối thoại với các hộ dân chịu ảnh hưởng từ dự án BOT Bến Lức

Đối thoại với các hộ dân chịu ảnh hưởng từ dự án BOT Bến Lức

Long An: Sẽ đối thoại với dân vụ chặn thi công BOT Bến Lức

Long An: Sẽ đối thoại với dân vụ chặn thi công BOT Bến Lức

Nguyên nhân người dân ngăn cản thu phí BOT Bến Lức

Nguyên nhân người dân ngăn cản thu phí BOT Bến Lức

Trạm BOT Bến Lức bị người dân xung quanh ngăn chặn thu phí

Trạm BOT Bến Lức bị người dân xung quanh ngăn chặn thu phí

Dân chặn xe không cho trạm BOT Bến Lức thu phí

Dân chặn xe không cho trạm BOT Bến Lức thu phí

Một số người chặn xe vào trạm BOT Bến Lức - Đức Hòa, kẹt xe hơn 2km

Một số người chặn xe vào trạm BOT Bến Lức - Đức Hòa, kẹt xe hơn 2km

Vụ chặn thi công BOT Bến Lức: Chính quyền sẽ đối thoại với người dân