Thủ tướng chỉ đạo Bộ GTVT rà soát, cập nhật lại phương án tài chính của Dự án BOT Đèo Cả

Thủ tướng chỉ đạo Bộ GTVT rà soát, cập nhật lại phương án tài chính của Dự án BOT Đèo Cả

Bộ GTVT được giao chủ trì xây dựng phương án xử lý tổng thể đối với các vướng mắc liên quan đến phương án...
Bộ GTVT kiến nghị cứu BOT Đèo Cả: Không dễ!

Bộ GTVT kiến nghị cứu BOT Đèo Cả: Không dễ!

Sau xin tăng phí, Bộ GTVT kiến nghị cứu BOT Đèo Cả

Sau xin tăng phí, Bộ GTVT kiến nghị cứu BOT Đèo Cả

Vì sao phải điều chỉnh phí qua hầm Đèo Cả?

Vì sao phải điều chỉnh phí qua hầm Đèo Cả?

Vẫn 'dậm chân tại chỗ' các tồn đọng của các trạm BOT giao thông

Vẫn 'dậm chân tại chỗ' các tồn đọng của các trạm BOT giao thông

Nếu hầm ngừng hoạt động, Bộ GTVT phải chịu trách nhiệm

Nếu hầm ngừng hoạt động, Bộ GTVT phải chịu trách nhiệm

'Nóng' chuyện BT, BOT, lợi ích nhóm

Những dự án BOT là những dự án hết sức nhạy cảm

Dự án BOT nhạy cảm, Bộ Giao thông đang xem xét lại

Bộ trưởng Thể: BOT là những dự án hết sức nhạy cảm

Dự án BOT đã xong, chưa được thu phí: Bộ trưởng GTVT nói gì?