Hơn 800 người chết, cướp bóc xuất hiện, người Việt Nam an toàn trong thảm họa động đất, sóng thần tại Indonesia

Hơn 800 người chết, cướp bóc xuất hiện, người Việt Nam an toàn trong thảm họa động đất, sóng thần tại Indonesia

832 người thiệt mạng trong vụ động đất-sóng thần tại Indonesia, 10 người Việt Nam an toàn

832 người thiệt mạng trong vụ động đất-sóng thần tại Indonesia, 10 người Việt Nam an toàn

Hơn 400 người thiệt mạng, Indonesia dốc sức tìm kiếm người sống sót

Hơn 400 người thiệt mạng, Indonesia dốc sức tìm kiếm người sống sót

Có thể hàng nghìn người đã chết do sóng thần tại Indonesia

Có thể hàng nghìn người đã chết do sóng thần tại Indonesia

Indonesia: Số người chết vì động đất, sóng thần lên tới 420 người

Indonesia: Số người chết vì động đất, sóng thần lên tới 420 người

Lombok tiếp tục động đất mạnh 6,2 độ richte

Lombok tiếp tục động đất mạnh 6,2 độ richte

Động đất tại Indonesia: Sơ tán 900 du khách trên quần đảo gần Lombok

Động đất tại Indonesia: Sơ tán 900 du khách trên quần đảo gần Lombok