Hà Nội: Dịch COVID-19 diễn biến khó lường với 7 chùm ca bệnh

Hà Nội: Dịch COVID-19 diễn biến khó lường với 7 chùm ca bệnh

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hà Nội đánh giá tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tiếp tục...
Hà Nội: Xét nghiệm sàng lọc cho người trở về từ khu vực có dịch tại Bắc Giang, Bắc Ninh

Hà Nội: Xét nghiệm sàng lọc cho người trở về từ khu vực có dịch tại Bắc Giang, Bắc Ninh

Hà Nội ghi nhận thêm 1 ca mắc mới COVID-19 tại Đan Phượng

Hà Nội ghi nhận thêm 1 ca mắc mới COVID-19 tại Đan Phượng

Sáng 15-5: Thêm 20 ca mắc Covid-19 mới, hầu hết ở Bắc Giang

Sáng 15-5: Thêm 20 ca mắc Covid-19 mới, hầu hết ở Bắc Giang

Ghi nhận thêm 20 ca COVID-19 mới tại 5 tỉnh, thành

Ghi nhận thêm 20 ca COVID-19 mới tại 5 tỉnh, thành

Sáng 15/5: Việt Nam có 20 ca mắc COVID-19 trong nước

Sáng 15/5: Việt Nam có 20 ca mắc COVID-19 trong nước

Sáng 15-5, ghi nhận thêm 20 ca mắc Covid-19 trong nước

Sáng 15-5, ghi nhận thêm 20 ca mắc Covid-19 trong nước

Thêm 20 ca mắc mới COVID-19 tại 5 tỉnh, thành phố

Thêm 20 ca mắc mới COVID-19 tại 5 tỉnh, thành phố

Sáng 15/5, Việt Nam ghi nhận thêm 20 ca mắc mới COVID-19

Sáng 15/5, Việt Nam ghi nhận thêm 20 ca mắc mới COVID-19

Sáng nay có 20 ca mắc mới Covid-19 tại 5 tỉnh, thành

Sáng nay có 20 ca mắc mới Covid-19 tại 5 tỉnh, thành

Sáng 15/5, có 20 ca mắc mới COVID-19, riêng Bắc Giang 15 ca

Sáng 15/5, có 20 ca mắc mới COVID-19, riêng Bắc Giang 15 ca

Sáng 15/5, Việt Nam có thêm 20 ca COVID-19

Sáng 15/5, Việt Nam có thêm 20 ca COVID-19

Sáng 15/5, Việt Nam ghi nhận thêm 20 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng

Sáng 15/5, Việt Nam ghi nhận thêm 20 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng

Sáng 15/5, thêm 20 ca mắc mới COVID-19 tại 5 tỉnh, thành phố

Sáng 15/5, thêm 20 ca mắc mới COVID-19 tại 5 tỉnh, thành phố

Sáng 15/5: Thêm 20 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bắc Giang 15 ca

Sáng 15/5: Thêm 20 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bắc Giang 15 ca