Tối 15-5: số người mắc mới Covid-19 cao kỷ lục

Tối 15-5: số người mắc mới Covid-19 cao kỷ lục

Theo thông báo của Bộ Y tế, từ 12 giờ trưa tới 18 giờ tối 15-5, số người nhiễm virus SARS–CoV-2 cao kỷ lục:...
Tối 15-5: Thêm 129 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bắc Giang 85 ca

Tối 15-5: Thêm 129 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bắc Giang 85 ca

Chiều 15/5, nước ta ghi nhận thêm 131 ca mắc mới COVID-19, riêng Bắc Giang 85 ca

Chiều 15/5, nước ta ghi nhận thêm 131 ca mắc mới COVID-19, riêng Bắc Giang 85 ca

Chiều 15/5, Việt Nam có thêm 131 ca COVID-19

Chiều 15/5, Việt Nam có thêm 131 ca COVID-19

Chiều nay, kỷ lục với 131 ca mắc Covid-19 mới

Chiều nay, kỷ lục với 131 ca mắc Covid-19 mới

Chiều 15/5, Việt Nam có thêm 129 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, Bắc Giang có 85 ca

Chiều 15/5, Việt Nam có thêm 129 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, Bắc Giang có 85 ca

Tối 15/5: Thêm 129 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bắc Giang 85 ca

Tối 15/5: Thêm 129 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bắc Giang 85 ca

Trưa 14/5, Việt Nam có thêm 16 ca mắc COVID-19

Trưa 14/5, Việt Nam có thêm 16 ca mắc COVID-19

Thêm 16 ca Covid-19 vào trưa 14/5

Thêm 16 ca Covid-19 vào trưa 14/5

Lạng Sơn: Thêm 4 ca dương tính SARS-CoV-2 tại huyện Hữu Lũng

Lạng Sơn: Thêm 4 ca dương tính SARS-CoV-2 tại huyện Hữu Lũng

Trưa 14/5, thêm 16 ca mắc COVID-19

Trưa 14/5, thêm 16 ca mắc COVID-19

Thêm 16 ca mắc COVID-19: Có 2 nhân viên y tế bệnh viện K

Thêm 16 ca mắc COVID-19: Có 2 nhân viên y tế bệnh viện K

Trưa 14-5, thêm 16 ca mắc Covid-19 trong nước, riêng Bắc Ninh bảy ca

Trưa 14-5, thêm 16 ca mắc Covid-19 trong nước, riêng Bắc Ninh bảy ca

Trưa 14/5, Việt Nam có thêm 16 ca mắc COVID-19, không phát hiện ổ dịch mới

Trưa 14/5, Việt Nam có thêm 16 ca mắc COVID-19, không phát hiện ổ dịch mới

Trưa 14/5, Việt Nam ghi nhận 16 ca mắc mới trong nước

Trưa 14/5, Việt Nam ghi nhận 16 ca mắc mới trong nước

Trưa 14-5, thêm 16 ca mắc Covid-19, có 2 nhân viên Bệnh viện K

Trưa 14-5, thêm 16 ca mắc Covid-19, có 2 nhân viên Bệnh viện K

Trưa 14/5, Việt Nam ghi nhận thêm 16 ca mắc mới COVID-19

Trưa 14/5, Việt Nam ghi nhận thêm 16 ca mắc mới COVID-19

Trưa 14/5, thêm 16 ca COVID-19

Trưa 14/5, thêm 16 ca COVID-19