Sáng 14-5, Việt Nam có thêm 29 ca mắc COVID-19 trong nước

Sáng 14-5, Việt Nam có thêm 29 ca mắc COVID-19 trong nước

Tính từ 18h ngày 13-5 đến 6h ngày 14-5, Việt Nam có 30 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 1 ca cách ly ngay...
Sáng nay có 29 ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng

Sáng nay có 29 ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng

Sáng 14/5, thêm 30 ca Covid-19 mới

Sáng 14/5, thêm 30 ca Covid-19 mới

Sáng 14-5: thêm 29 ca mắc Covid-19, riêng Bắc Giang 10 ca

Sáng 14-5: thêm 29 ca mắc Covid-19, riêng Bắc Giang 10 ca

Sáng nay, công bố thêm 30 ca COVID-19

Sáng nay, công bố thêm 30 ca COVID-19

Sáng 14/5, thêm 29 ca mắc COVID-19 trong nước

Sáng 14/5, thêm 29 ca mắc COVID-19 trong nước

Sáng 14-5, thêm 30 ca mắc Covid-19 tại 5 tỉnh, thành phố

Sáng 14-5, thêm 30 ca mắc Covid-19 tại 5 tỉnh, thành phố

Sáng 14/5, thêm 29 ca mắc COVID-19 trong nước

Sáng 14/5, thêm 29 ca mắc COVID-19 trong nước

Sáng 14/5, Việt Nam có 30 ca COVID-19 mới

Sáng 14/5, Việt Nam có 30 ca COVID-19 mới

Sáng 14/5, Việt Nam có thêm 29 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng

Sáng 14/5, Việt Nam có thêm 29 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng