Thêm 40 ca mắc COVID-19 tại 6 tỉnh, thành

Thêm 40 ca mắc COVID-19 tại 6 tỉnh, thành

Trưa 28/5, Bộ Y tế cho biết có thêm 40 ca mắc COVID-19 trong nước, trong đó Bắc Ninh và Bắc Giang chiếm 36...
Trưa 28-5: Thêm 40 ca mắc Covid-19 trong nước, Bắc Giang và Bắc Ninh chiếm 36 ca

Trưa 28-5: Thêm 40 ca mắc Covid-19 trong nước, Bắc Giang và Bắc Ninh chiếm 36 ca

Trưa 28/5: Việt Nam ghi nhận thêm 40 ca mắc COVID-19 trong nước

Trưa 28/5: Việt Nam ghi nhận thêm 40 ca mắc COVID-19 trong nước

Trưa 28/5, thêm 40 ca mắc COVID-19 trong nước, Bắc Giang và Bắc Ninh chiếm 36 ca

Trưa 28/5, thêm 40 ca mắc COVID-19 trong nước, Bắc Giang và Bắc Ninh chiếm 36 ca

Trưa 28/5, thêm 40 ca mắc COVID-19 trong nước

Trưa 28/5, thêm 40 ca mắc COVID-19 trong nước

Trưa 28/5, 40 ca mắc Covid-19

Trưa 28/5, 40 ca mắc Covid-19

Trưa 28-5, thêm 40 ca mắc Covid-19 tại 6 tỉnh và thành phố

Trưa 28-5, thêm 40 ca mắc Covid-19 tại 6 tỉnh và thành phố

Trưa 28/5, Việt Nam ghi nhận thêm 40 ca mắc mới COVID-19

Trưa 28/5, Việt Nam ghi nhận thêm 40 ca mắc mới COVID-19

Việt Nam ghi nhận thêm 40 ca COVID-19

Việt Nam ghi nhận thêm 40 ca COVID-19

Trưa 28/5, Việt Nam ghi nhận 40 ca mắc mới COVID-19

Trưa 28/5, Việt Nam ghi nhận 40 ca mắc mới COVID-19

Trưa 28/5: Thêm 40 ca mắc COVID-19 trong nước, Bắc Giang và Bắc Ninh chiếm 36 ca

Trưa 28/5: Thêm 40 ca mắc COVID-19 trong nước, Bắc Giang và Bắc Ninh chiếm 36 ca

Người phụ nữ bán hoa quê Hưng Yên dương tính SARS-CoV-2 sau 4 lần xét nghiệm

Người phụ nữ bán hoa quê Hưng Yên dương tính SARS-CoV-2 sau 4 lần xét nghiệm

Ca COVID-19 mới ở Hưng Yên xét nghiệm lần 5 cho kết quả dương tính

Ca COVID-19 mới ở Hưng Yên xét nghiệm lần 5 cho kết quả dương tính

Diến biến dịch COVID-19 ngày 28/5: Bệnh viện Dã chiến số 2 chính thức đón bệnh nhân

Diến biến dịch COVID-19 ngày 28/5: Bệnh viện Dã chiến số 2 chính thức đón bệnh nhân

Trưa 22-5: Cả nước có thêm 52 ca mắc COVID-19 mới

Trưa 22-5: Cả nước có thêm 52 ca mắc COVID-19 mới

Trưa 22-5, thêm 52 ca mắc mới, số bệnh nhân Covid-19 vượt ngưỡng 5.000 trường hợp

Trưa 22-5, thêm 52 ca mắc mới, số bệnh nhân Covid-19 vượt ngưỡng 5.000 trường hợp

Trưa 22-5: Cả nước có thêm 52 ca mắc Covid-19 mới

Trưa 22-5: Cả nước có thêm 52 ca mắc Covid-19 mới

Trưa 22/5, thêm 50 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bắc Giang 34 ca

Trưa 22/5, thêm 50 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bắc Giang 34 ca

Covid-19 ở Việt Nam trưa 22/5: Thêm 50 ca mắc mới trong nước, riêng Bắc Giang 34 ca, Hà Nội 10 ca

Covid-19 ở Việt Nam trưa 22/5: Thêm 50 ca mắc mới trong nước, riêng Bắc Giang 34 ca, Hà Nội 10 ca

Trưa 22/5, Việt Nam ghi nhận 50 ca mắc cộng đồng tại 4 tỉnh

Trưa 22/5, Việt Nam ghi nhận 50 ca mắc cộng đồng tại 4 tỉnh

Trưa 22/5, Việt Nam ghi nhận 50 ca mắc mới COVID-19 trong nước

Trưa 22/5, Việt Nam ghi nhận 50 ca mắc mới COVID-19 trong nước

Trưa 21/5: Thêm 50 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bắc Giang có 45 ca

Trưa 21/5: Thêm 50 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bắc Giang có 45 ca

Thêm 50 ca mắc COVID-19, sắp chạm mốc 1.500 ca trong nước

Thêm 50 ca mắc COVID-19, sắp chạm mốc 1.500 ca trong nước

Trưa 21-5, ghi nhận 50 ca mắc Covid-19 mới, Bắc Giang có 45 ca

Trưa 21-5, ghi nhận 50 ca mắc Covid-19 mới, Bắc Giang có 45 ca

Trưa 21/5, Việt Nam ghi nhận 50 ca mắc COVID-19 trong nước

Trưa 21/5, Việt Nam ghi nhận 50 ca mắc COVID-19 trong nước

Trưa 21/5: Thêm 50 ca mắc COVID-19, riêng tâm dịch Bắc Giang 45 ca

Trưa 21/5: Thêm 50 ca mắc COVID-19, riêng tâm dịch Bắc Giang 45 ca

Thêm 50 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bắc Giang có 45 ca

Thêm 50 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bắc Giang có 45 ca

Covid-19 tại Việt Nam trưa 21/5: Thêm 50 ca mắc mới trong nước, riêng Bắc Giang có 45 ca; chuyên gia cảnh báo tránh các mầm bệnh 'lẩn khuất'

Covid-19 tại Việt Nam trưa 21/5: Thêm 50 ca mắc mới trong nước, riêng Bắc Giang có 45 ca; chuyên gia cảnh báo tránh các mầm bệnh 'lẩn khuất'

Trưa nay, 50 ca mắc Covid-19, riêng Bắc Giang 45 ca

Trưa nay, 50 ca mắc Covid-19, riêng Bắc Giang 45 ca

Trưa 21/5, thêm 50 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận trong nước

Trưa 21/5, thêm 50 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận trong nước

Trưa 21/5: Thêm 50 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bắc Giang có 45 ca

Trưa 21/5: Thêm 50 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bắc Giang có 45 ca

Chiều 17-5: Thêm 116 ca mắc COVID-19 trong nước

Chiều 17-5: Thêm 116 ca mắc COVID-19 trong nước

Hưng Yên phong tỏa 1 thôn liên quan người bán hoa chợ Quảng Bá mắc COVID-19

Hưng Yên phong tỏa 1 thôn liên quan người bán hoa chợ Quảng Bá mắc COVID-19

Thêm 117 ca mắc Covid-19 mới

Thêm 117 ca mắc Covid-19 mới

Tối 17/5, thêm 116 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bắc Giang và Bắc Ninh là 99 ca

Tối 17/5, thêm 116 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bắc Giang và Bắc Ninh là 99 ca

Tối 17/5, Việt Nam thêm 116 ca mắc COVID-19 trong nước

Tối 17/5, Việt Nam thêm 116 ca mắc COVID-19 trong nước

Tối 17/5: Thêm 116 ca mắc COVID-19 trong nước

Tối 17/5: Thêm 116 ca mắc COVID-19 trong nước

Tối 17-5, ghi nhận thêm 116 ca mắc Covid-19 trong nước

Tối 17-5, ghi nhận thêm 116 ca mắc Covid-19 trong nước

Chiều 17/5, Việt Nam ghi nhận 117 ca mắc mới COVID-19, trong đó Bắc Giang 61 ca

Chiều 17/5, Việt Nam ghi nhận 117 ca mắc mới COVID-19, trong đó Bắc Giang 61 ca

Hôm nay, ghi nhận 184 ca mắc Covid-19, riêng Bắc Giang 97 ca

Hôm nay, ghi nhận 184 ca mắc Covid-19, riêng Bắc Giang 97 ca

Thêm 117 ca COVID-19 mới, riêng Bắc Giang 61 trường hợp

Thêm 117 ca COVID-19 mới, riêng Bắc Giang 61 trường hợp

Tối 17/5, thêm 117 ca mắc mới COVID-19

Tối 17/5, thêm 117 ca mắc mới COVID-19

Tối 17/5: Thêm 116 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bắc Giang và Bắc Ninh là 99 ca

Tối 17/5: Thêm 116 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bắc Giang và Bắc Ninh là 99 ca

Hưng Yên: Phát hiện nhân viên quán bia, người bán hoa chợ Quảng Bá mắc COVID-19

Hưng Yên: Phát hiện nhân viên quán bia, người bán hoa chợ Quảng Bá mắc COVID-19

Nhân viên quán bia, người bán hoa chợ Quảng Bá mắc COVID-19, đã cách ly

Nhân viên quán bia, người bán hoa chợ Quảng Bá mắc COVID-19, đã cách ly