Chiều 30-3: Việt Nam không có ca Covid-19 mới, 51 người khỏi bệnh

Chiều 30-3: Việt Nam không có ca Covid-19 mới, 51 người khỏi bệnh

Chiều 30-3, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam đã có tròn 24 giờ không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19. Trong ngày,...
Hải Dương có thêm 6 ca COVID-19 mới

Hải Dương có thêm 6 ca COVID-19 mới

Hải Dương tiếp tục phát hiện thêm sáu ca Covid-19 mới

Hải Dương tiếp tục phát hiện thêm sáu ca Covid-19 mới

Chiều 6-3, thêm 6 ca mắc Covid-19 mới

Chiều 6-3, thêm 6 ca mắc Covid-19 mới

Chiều 6/3, thêm 6 ca mắc COVID-19 đều ở Hải Dương

Chiều 6/3, thêm 6 ca mắc COVID-19 đều ở Hải Dương

Chiều 6/3, thêm 6 ca mắc mới COVID-19 đều ở Hải Dương

Chiều 6/3, thêm 6 ca mắc mới COVID-19 đều ở Hải Dương

Hải Dương ghi nhận thêm 6 ca mắc mới Covid-19

Hải Dương ghi nhận thêm 6 ca mắc mới Covid-19

Covid-19 ở Việt Nam chiều 6/3: 6 ca mắc mới tại Hải Dương

Covid-19 ở Việt Nam chiều 6/3: 6 ca mắc mới tại Hải Dương

Chiều 6/3, thêm 6 ca mắc COVID-19 đều ở Hải Dương

Chiều 6/3, thêm 6 ca mắc COVID-19 đều ở Hải Dương

Hải Dương có thêm 6 ca mắc Covid-19 tại huyện Kim Thành

Hải Dương có thêm 6 ca mắc Covid-19 tại huyện Kim Thành

Thêm 6 ca mắc COVID-19, đều ở ổ dịch Kim Thành (Hải Dương)

Thêm 6 ca mắc COVID-19, đều ở ổ dịch Kim Thành (Hải Dương)

Phát hiện thêm sáu ca Covid-19 từ ổ dịch Kim Thành

Phát hiện thêm sáu ca Covid-19 từ ổ dịch Kim Thành

Chiều 4-3: Thêm 6 ca COVID-19, 3 ca trong khu vực phong tỏa

Chiều 4-3: Thêm 6 ca COVID-19, 3 ca trong khu vực phong tỏa

Chiều 4/3, có 6 ca mắc COVID-19 đều ở Hải Dương

Chiều 4/3, có 6 ca mắc COVID-19 đều ở Hải Dương