Hải Dương có thêm 6 ca mắc Covid-19 tại huyện Kim Thành

Hải Dương có thêm 6 ca mắc Covid-19 tại huyện Kim Thành

Bộ Y tế cho biết, chiều 4/3 Việt Nam ghi nhận thêm 6 ca mắc Covid-19. Tất cả các ca mắc này đều ở huyện Kim...
Thêm 6 ca mắc COVID-19, đều ở ổ dịch Kim Thành (Hải Dương)

Thêm 6 ca mắc COVID-19, đều ở ổ dịch Kim Thành (Hải Dương)

Phát hiện thêm sáu ca Covid-19 từ ổ dịch Kim Thành

Phát hiện thêm sáu ca Covid-19 từ ổ dịch Kim Thành

Chiều 4-3: Thêm 6 ca COVID-19, 3 ca trong khu vực phong tỏa

Chiều 4-3: Thêm 6 ca COVID-19, 3 ca trong khu vực phong tỏa

Chiều 4/3, thêm 6 ca mắc COVID-19 đều ở Hải Dương

Chiều 4/3, thêm 6 ca mắc COVID-19 đều ở Hải Dương

Chiều 4-3, thêm 6 ca mắc mới Covid-19

Chiều 4-3, thêm 6 ca mắc mới Covid-19

Hải Dương thêm 6 ca mắc mới Covid-19 tại huyện Kim Thành

Hải Dương thêm 6 ca mắc mới Covid-19 tại huyện Kim Thành

Chiều nay, Hải Dương ghi nhận thêm 6 ca mắc COVID-19 mới

Chiều nay, Hải Dương ghi nhận thêm 6 ca mắc COVID-19 mới

Chiều 4/3, có 6 ca mắc COVID-19 đều ở Hải Dương

Chiều 4/3, có 6 ca mắc COVID-19 đều ở Hải Dương