Hải Dương có thêm 6 ca COVID-19 mới

Hải Dương có thêm 6 ca COVID-19 mới

Chiều 6/3, theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận thêm 6 ca mắc COVID-19 mới tại Hải Dương.
Hải Dương tiếp tục phát hiện thêm sáu ca Covid-19 mới

Hải Dương tiếp tục phát hiện thêm sáu ca Covid-19 mới

Chiều 6-3, thêm 6 ca mắc Covid-19 mới

Chiều 6-3, thêm 6 ca mắc Covid-19 mới

Chiều 6/3, thêm 6 ca mắc COVID-19 đều ở Hải Dương

Chiều 6/3, thêm 6 ca mắc COVID-19 đều ở Hải Dương

Chiều 6/3, thêm 6 ca mắc mới COVID-19 đều ở Hải Dương

Chiều 6/3, thêm 6 ca mắc mới COVID-19 đều ở Hải Dương

Hải Dương ghi nhận thêm 6 ca mắc mới Covid-19

Hải Dương ghi nhận thêm 6 ca mắc mới Covid-19

Covid-19 ở Việt Nam chiều 6/3: 6 ca mắc mới tại Hải Dương

Covid-19 ở Việt Nam chiều 6/3: 6 ca mắc mới tại Hải Dương

Chiều 6/3, thêm 6 ca mắc COVID-19 đều ở Hải Dương

Chiều 6/3, thêm 6 ca mắc COVID-19 đều ở Hải Dương

Thêm 11 ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng

Thêm 11 ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng

Thêm 11 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương

Thêm 11 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương

Hải Dương phát hiện thêm 11 ca mắc mới

Hải Dương phát hiện thêm 11 ca mắc mới

Sáng nay 2-3, thêm 11 ca mắc Covid-19 mới

Sáng nay 2-3, thêm 11 ca mắc Covid-19 mới

Sáng 2/3, thêm 11 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương, riêng ổ dịch Kim Thành 10 ca

Sáng 2/3, thêm 11 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương, riêng ổ dịch Kim Thành 10 ca

Sáng 2/3, Việt Nam ghi nhận 11 ca mắc mới COVID-19 đều ở Hải Dương

Sáng 2/3, Việt Nam ghi nhận 11 ca mắc mới COVID-19 đều ở Hải Dương

Hải Dương ghi nhận thêm 11 ca mắc mới Covid-19

Hải Dương ghi nhận thêm 11 ca mắc mới Covid-19

Sáng 2/3, có thêm 11 ca mắc mới COVID-19 tại Hải Dương

Sáng 2/3, có thêm 11 ca mắc mới COVID-19 tại Hải Dương

Hải Dương ghi nhận thêm 11 ca mắc mới COVID-19, cách ly y tế toàn bộ xã Kim Đính

Hải Dương ghi nhận thêm 11 ca mắc mới COVID-19, cách ly y tế toàn bộ xã Kim Đính

Hải Dương ghi nhận thêm 11 ca COVID-19

Hải Dương ghi nhận thêm 11 ca COVID-19

Sáng 2/3 ghi nhận 11 ca mắc COVID-19 đã được cách ly tập trung

Sáng 2/3 ghi nhận 11 ca mắc COVID-19 đã được cách ly tập trung

Covid-19 ở Việt Nam sáng 2/3: 11 ca mắc mới tại Hải Dương

Covid-19 ở Việt Nam sáng 2/3: 11 ca mắc mới tại Hải Dương

Sáng 2/3, thêm 11 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương, riêng ổ dịch Kim Thành 10 ca

Sáng 2/3, thêm 11 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương, riêng ổ dịch Kim Thành 10 ca

Hải Dương cách ly y tế một xã có liên quan ca dương tính SARS-CoV-2

Hải Dương cách ly y tế một xã có liên quan ca dương tính SARS-CoV-2

Ghi nhận thêm 13 ca Covid-19 mới, trong đó Hải Dương tám ca

Ghi nhận thêm 13 ca Covid-19 mới, trong đó Hải Dương tám ca

Chiều 1-3: 13 ca COVID-19 mới, 5 ca nhập cảnh ở Kiên Giang

Chiều 1-3: 13 ca COVID-19 mới, 5 ca nhập cảnh ở Kiên Giang

Chiều 1/3, có thêm 13 ca mắc mới COVID-19 ở Hải Dương và Kiên Giang

Chiều 1/3, có thêm 13 ca mắc mới COVID-19 ở Hải Dương và Kiên Giang

Chiều 1-3, thêm 13 ca mắc Covid-19 ở Hải Dương và Kiên Giang

Chiều 1-3, thêm 13 ca mắc Covid-19 ở Hải Dương và Kiên Giang

Chiều 1/3, 13 ca mắc mới COVID-19 ở Hải Dương và Kiên Giang

Chiều 1/3, 13 ca mắc mới COVID-19 ở Hải Dương và Kiên Giang

Thêm 13 ca mắc mới Covid-19, trong đó 8 ca ghi nhận trong cộng đồng tại Hải Dương

Thêm 13 ca mắc mới Covid-19, trong đó 8 ca ghi nhận trong cộng đồng tại Hải Dương

Thêm 13 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 8 ca ở Hải Dương

Thêm 13 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 8 ca ở Hải Dương

Dịch Covid-19 ở Việt Nam chiều 1/3: Thêm 13 ca mắc mới ở Hải Dương và Kiên Giang

Dịch Covid-19 ở Việt Nam chiều 1/3: Thêm 13 ca mắc mới ở Hải Dương và Kiên Giang

Thêm 13 ca mắc mới COVID-19, có 8 ca tại Hải Dương

Thêm 13 ca mắc mới COVID-19, có 8 ca tại Hải Dương

Chiều 1/3, có 13 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương và Kiên Giang

Chiều 1/3, có 13 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương và Kiên Giang

Chiều 28/2, có 16 ca mắc COVID-19

Chiều 28/2, có 16 ca mắc COVID-19

Việt Nam có 16 ca nhiễm Covid-19 mới, 32 ca khỏi bệnh

Việt Nam có 16 ca nhiễm Covid-19 mới, 32 ca khỏi bệnh

Chiều 28/2, có 16 ca mắc mới COVID-19, riêng Hải Dương 12 ca

Chiều 28/2, có 16 ca mắc mới COVID-19, riêng Hải Dương 12 ca

Việt Nam thêm 16 ca mắc mới COVID-19

Việt Nam thêm 16 ca mắc mới COVID-19

Thêm 16 ca Covid-19 ở Hải Dương, Tây Ninh và Đồng Tháp

Thêm 16 ca Covid-19 ở Hải Dương, Tây Ninh và Đồng Tháp

Chiều 28/2: Ghi nhận thêm 16 ca mắc mới

Dịch Covid-19 ở Việt Nam chiều 28/2: Thêm 16 ca mắc mới, riêng Hải Dương 12 ca

Dịch Covid-19 ở Việt Nam chiều 28/2: Thêm 16 ca mắc mới, riêng Hải Dương 12 ca

Chiều 28/2, có 16 ca mắc COVID-19, trong đó Hải Dương 12 ca

Chiều 28/2, có 16 ca mắc COVID-19, trong đó Hải Dương 12 ca