Việt Nam không có ca mắc Covid-19 mới, thêm 43 bệnh nhân khỏi bệnh

Việt Nam không có ca mắc Covid-19 mới, thêm 43 bệnh nhân khỏi bệnh

Bản tin mới nhất của Bộ Y tế về tình hình dịch Covid-19 cho biết, trong ngày hôm nay (27/3), Việt Nam không...
24 giờ không có ca nhiễm mới, 43 bệnh nhân khỏi bệnh

24 giờ không có ca nhiễm mới, 43 bệnh nhân khỏi bệnh

Thêm 11 ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng

Thêm 11 ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng

Thêm 11 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương

Thêm 11 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương

Hải Dương phát hiện thêm 11 ca mắc mới

Hải Dương phát hiện thêm 11 ca mắc mới

Sáng nay 2-3, thêm 11 ca mắc Covid-19 mới

Sáng nay 2-3, thêm 11 ca mắc Covid-19 mới

Sáng 2/3, thêm 11 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương, riêng ổ dịch Kim Thành 10 ca

Sáng 2/3, thêm 11 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương, riêng ổ dịch Kim Thành 10 ca

Sáng 2/3, Việt Nam ghi nhận 11 ca mắc mới COVID-19 đều ở Hải Dương

Sáng 2/3, Việt Nam ghi nhận 11 ca mắc mới COVID-19 đều ở Hải Dương

Hải Dương ghi nhận thêm 11 ca mắc mới Covid-19

Hải Dương ghi nhận thêm 11 ca mắc mới Covid-19

Sáng 2/3, có thêm 11 ca mắc mới COVID-19 tại Hải Dương

Sáng 2/3, có thêm 11 ca mắc mới COVID-19 tại Hải Dương

Hải Dương ghi nhận thêm 11 ca mắc mới COVID-19, cách ly y tế toàn bộ xã Kim Đính

Hải Dương ghi nhận thêm 11 ca mắc mới COVID-19, cách ly y tế toàn bộ xã Kim Đính

Hải Dương ghi nhận thêm 11 ca COVID-19

Hải Dương ghi nhận thêm 11 ca COVID-19

Sáng 2/3 ghi nhận 11 ca mắc COVID-19 đã được cách ly tập trung

Sáng 2/3 ghi nhận 11 ca mắc COVID-19 đã được cách ly tập trung

Covid-19 ở Việt Nam sáng 2/3: 11 ca mắc mới tại Hải Dương

Covid-19 ở Việt Nam sáng 2/3: 11 ca mắc mới tại Hải Dương

Sáng 2/3, thêm 11 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương, riêng ổ dịch Kim Thành 10 ca

Sáng 2/3, thêm 11 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương, riêng ổ dịch Kim Thành 10 ca

Hải Dương cách ly y tế một xã có liên quan ca dương tính SARS-CoV-2

Hải Dương cách ly y tế một xã có liên quan ca dương tính SARS-CoV-2

Chiều 01/3, ghi nhận 13 ca mắc COVID-19, Hải Dương phong tỏa 1 xã

Chiều 01/3, ghi nhận 13 ca mắc COVID-19, Hải Dương phong tỏa 1 xã

Ghi nhận thêm 13 ca Covid-19 mới, trong đó Hải Dương tám ca

Ghi nhận thêm 13 ca Covid-19 mới, trong đó Hải Dương tám ca

Hải Dương phong tỏa xã 7.500 nhân khẩu

Hải Dương phong tỏa xã 7.500 nhân khẩu

Chiều 1-3: 13 ca COVID-19 mới, 5 ca nhập cảnh ở Kiên Giang

Chiều 1-3: 13 ca COVID-19 mới, 5 ca nhập cảnh ở Kiên Giang

Chiều 1/3, có thêm 13 ca mắc mới COVID-19 ở Hải Dương và Kiên Giang

Chiều 1/3, có thêm 13 ca mắc mới COVID-19 ở Hải Dương và Kiên Giang

Chiều 1-3, thêm 13 ca mắc Covid-19 ở Hải Dương và Kiên Giang

Chiều 1-3, thêm 13 ca mắc Covid-19 ở Hải Dương và Kiên Giang

Cách ly một xã ở huyện Kim Thành sau khi có thêm ca mắc COVID-19 mới

Cách ly một xã ở huyện Kim Thành sau khi có thêm ca mắc COVID-19 mới

Chiều 1/3, 13 ca mắc mới COVID-19 ở Hải Dương và Kiên Giang

Chiều 1/3, 13 ca mắc mới COVID-19 ở Hải Dương và Kiên Giang

Thêm 13 ca mắc mới Covid-19, trong đó 8 ca ghi nhận trong cộng đồng tại Hải Dương

Thêm 13 ca mắc mới Covid-19, trong đó 8 ca ghi nhận trong cộng đồng tại Hải Dương

Thêm 13 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 8 ca ở Hải Dương

Thêm 13 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 8 ca ở Hải Dương

Dịch Covid-19 ở Việt Nam chiều 1/3: Thêm 13 ca mắc mới ở Hải Dương và Kiên Giang

Dịch Covid-19 ở Việt Nam chiều 1/3: Thêm 13 ca mắc mới ở Hải Dương và Kiên Giang

Thêm 13 ca mắc mới COVID-19, có 8 ca tại Hải Dương

Thêm 13 ca mắc mới COVID-19, có 8 ca tại Hải Dương

Chiều 1/3, có 13 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương và Kiên Giang

Chiều 1/3, có 13 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương và Kiên Giang