Chiều 30-3: Việt Nam không có ca Covid-19 mới, 51 người khỏi bệnh

Chiều 30-3: Việt Nam không có ca Covid-19 mới, 51 người khỏi bệnh

Chiều 30-3, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam đã có tròn 24 giờ không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19. Trong ngày,...
Chiều 28/2, có 16 ca mắc COVID-19

Chiều 28/2, có 16 ca mắc COVID-19

Việt Nam có 16 ca nhiễm Covid-19 mới, 32 ca khỏi bệnh

Việt Nam có 16 ca nhiễm Covid-19 mới, 32 ca khỏi bệnh

Chiều 28/2, có 16 ca mắc mới COVID-19, riêng Hải Dương 12 ca

Chiều 28/2, có 16 ca mắc mới COVID-19, riêng Hải Dương 12 ca

Việt Nam thêm 16 ca mắc mới COVID-19

Việt Nam thêm 16 ca mắc mới COVID-19

Thêm 16 ca Covid-19 ở Hải Dương, Tây Ninh và Đồng Tháp

Thêm 16 ca Covid-19 ở Hải Dương, Tây Ninh và Đồng Tháp

Việt Nam có thêm 12 ca mắc COVID-19 mới tại Hải Dương

Việt Nam có thêm 12 ca mắc COVID-19 mới tại Hải Dương

Việt Nam ghi nhận thêm 16 ca mắc mới COVID-19 trong chiều 28/2

Việt Nam ghi nhận thêm 16 ca mắc mới COVID-19 trong chiều 28/2

Dịch Covid-19 ở Việt Nam chiều 28/2: Thêm 16 ca mắc mới, riêng Hải Dương 12 ca

Dịch Covid-19 ở Việt Nam chiều 28/2: Thêm 16 ca mắc mới, riêng Hải Dương 12 ca

Thêm 16 ca mắc mới COVID-19, trong đó 12 ca ở Hải Dương

Thêm 16 ca mắc mới COVID-19, trong đó 12 ca ở Hải Dương

Chiều 28/2, có 16 ca mắc COVID-19, trong đó Hải Dương 12 ca

Chiều 28/2, có 16 ca mắc COVID-19, trong đó Hải Dương 12 ca