Chiều 30-3: Việt Nam không có ca Covid-19 mới, 51 người khỏi bệnh

Chiều 30-3: Việt Nam không có ca Covid-19 mới, 51 người khỏi bệnh

Chiều 30-3, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam đã có tròn 24 giờ không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19. Trong ngày,...
Sáng 6/3, có 7 ca mắc COVID-19, riêng Hải Dương đã 6 ca

Sáng 6/3, có 7 ca mắc COVID-19, riêng Hải Dương đã 6 ca

Thêm 7 ca mắc COVID-19, riêng Hải Dương đã 6 ca

Thêm 7 ca mắc COVID-19, riêng Hải Dương đã 6 ca

Thêm 7 ca mắc COVID-19, trong đó Hải Dương 6 ca

Thêm 7 ca mắc COVID-19, trong đó Hải Dương 6 ca

Việt Nam ghi nhận bảy ca nhiễm Covid-19 mới

Việt Nam ghi nhận bảy ca nhiễm Covid-19 mới

Sáng nay 6-3, ghi nhận thêm 7 ca mắc Covid-19 mới

Sáng nay 6-3, ghi nhận thêm 7 ca mắc Covid-19 mới

Sáng 6/3, có 7 ca mắc COVID-19, riêng Hải Dương đã 6 ca

Sáng 6/3, có 7 ca mắc COVID-19, riêng Hải Dương đã 6 ca

Thêm 7 ca mắc mới Covid-19, trong đó, 6 ca trong cộng đồng tại Hải Dương

Thêm 7 ca mắc mới Covid-19, trong đó, 6 ca trong cộng đồng tại Hải Dương

Thêm 7 ca COVID-19 mới tại Hải Dương và Thái Nguyên

Thêm 7 ca COVID-19 mới tại Hải Dương và Thái Nguyên

Sáng 6/3, có 7 ca mắc COVID-19, riêng Hải Dương đã 6 ca

Sáng 6/3, có 7 ca mắc COVID-19, riêng Hải Dương đã 6 ca

Chiều 28/2, có 16 ca mắc mới COVID-19, riêng Hải Dương 12 ca

Chiều 28/2, có 16 ca mắc mới COVID-19, riêng Hải Dương 12 ca

Việt Nam thêm 16 ca mắc mới COVID-19

Việt Nam thêm 16 ca mắc mới COVID-19

Việt Nam có thêm 12 ca mắc COVID-19 mới tại Hải Dương

Việt Nam có thêm 12 ca mắc COVID-19 mới tại Hải Dương

Thêm 16 ca mắc mới COVID-19, trong đó 12 ca ở Hải Dương

Thêm 16 ca mắc mới COVID-19, trong đó 12 ca ở Hải Dương

Thêm 16 ca mắc mới Covid-19, trong đó 12 ca trong cộng đồng tại Hải Dương

Thêm 16 ca mắc mới Covid-19, trong đó 12 ca trong cộng đồng tại Hải Dương

Hải Dương ghi nhận thêm sáu ca nhiễm Covid-19

Hải Dương ghi nhận thêm sáu ca nhiễm Covid-19

Thêm 6 ca mắc mới COVID-19 tại Hải Dương

Thêm 6 ca mắc mới COVID-19 tại Hải Dương

Hải Dương có thêm 6 ca COVID-19 mới

Hải Dương có thêm 6 ca COVID-19 mới

Thêm 6 ca mắc COVID-19 tại Hải Dương

Thêm 6 ca mắc COVID-19 tại Hải Dương

Hải Dương ghi nhận thêm 6 ca mắc Covid-19

Hải Dương ghi nhận thêm 6 ca mắc Covid-19

Covid-19 ở Việt Nam chiều 27/2: 6 ca mắc mới tại Hải Dương

Covid-19 ở Việt Nam chiều 27/2: 6 ca mắc mới tại Hải Dương