15 ca mắc mới, 38 ca khỏi bệnh Covid-19

15 ca mắc mới, 38 ca khỏi bệnh Covid-19

Chiều 12-3, Việt Nam ghi nhận 15 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 13 ca nhập cảnh được cách ly ngay và hai...
Sáng 6/3, có 7 ca mắc COVID-19, riêng Hải Dương đã 6 ca

Sáng 6/3, có 7 ca mắc COVID-19, riêng Hải Dương đã 6 ca

Thêm 7 ca mắc COVID-19, riêng Hải Dương đã 6 ca

Thêm 7 ca mắc COVID-19, riêng Hải Dương đã 6 ca

Thêm 7 ca mắc COVID-19, trong đó Hải Dương 6 ca

Thêm 7 ca mắc COVID-19, trong đó Hải Dương 6 ca

Việt Nam ghi nhận bảy ca nhiễm Covid-19 mới

Việt Nam ghi nhận bảy ca nhiễm Covid-19 mới

Sáng 6/3, có 7 ca mắc COVID-19, riêng Hải Dương đã 6 ca

Sáng 6/3, có 7 ca mắc COVID-19, riêng Hải Dương đã 6 ca

Thêm 7 ca mắc mới Covid-19, trong đó, 6 ca trong cộng đồng tại Hải Dương

Thêm 7 ca mắc mới Covid-19, trong đó, 6 ca trong cộng đồng tại Hải Dương

Thêm 7 ca COVID-19 mới tại Hải Dương và Thái Nguyên

Thêm 7 ca COVID-19 mới tại Hải Dương và Thái Nguyên

Sáng 6/3, có 7 ca mắc COVID-19, riêng Hải Dương đã 6 ca

Sáng 6/3, có 7 ca mắc COVID-19, riêng Hải Dương đã 6 ca

Chiều 28/2, có 16 ca mắc COVID-19

Chiều 28/2, có 16 ca mắc COVID-19

Việt Nam có 16 ca nhiễm Covid-19 mới, 32 ca khỏi bệnh

Việt Nam có 16 ca nhiễm Covid-19 mới, 32 ca khỏi bệnh

Chiều 28/2, có 16 ca mắc mới COVID-19, riêng Hải Dương 12 ca

Chiều 28/2, có 16 ca mắc mới COVID-19, riêng Hải Dương 12 ca

Việt Nam thêm 16 ca mắc mới COVID-19

Việt Nam thêm 16 ca mắc mới COVID-19

Thêm 16 ca Covid-19 ở Hải Dương, Tây Ninh và Đồng Tháp

Thêm 16 ca Covid-19 ở Hải Dương, Tây Ninh và Đồng Tháp

Việt Nam ghi nhận thêm 16 ca mắc mới COVID-19 trong chiều 28/2

Việt Nam ghi nhận thêm 16 ca mắc mới COVID-19 trong chiều 28/2

Dịch Covid-19 ở Việt Nam chiều 28/2: Thêm 16 ca mắc mới, riêng Hải Dương 12 ca

Dịch Covid-19 ở Việt Nam chiều 28/2: Thêm 16 ca mắc mới, riêng Hải Dương 12 ca