Chiều 16-3, thêm 1 ca mắc Covid-19 ở trong nước

Chiều 16-3, thêm 1 ca mắc Covid-19 ở trong nước

Chiều 16-3, nước ta phát hiện thêm 1 ca mắc Covid-19 tại Hải Dương. Hiện Việt Nam có 2.560 trường hợp...
Ghi nhận một ca mới tại Chí Linh, 43 bệnh nhân đã khỏi Covid-19

Ghi nhận một ca mới tại Chí Linh, 43 bệnh nhân đã khỏi Covid-19

Chiều 28/2, có 16 ca mắc mới COVID-19, riêng Hải Dương 12 ca

Chiều 28/2, có 16 ca mắc mới COVID-19, riêng Hải Dương 12 ca

Việt Nam thêm 16 ca mắc mới COVID-19

Việt Nam thêm 16 ca mắc mới COVID-19

Việt Nam có thêm 12 ca mắc COVID-19 mới tại Hải Dương

Việt Nam có thêm 12 ca mắc COVID-19 mới tại Hải Dương

Dịch Covid-19 ở Việt Nam chiều 28/2: Thêm 16 ca mắc mới, riêng Hải Dương 12 ca

Dịch Covid-19 ở Việt Nam chiều 28/2: Thêm 16 ca mắc mới, riêng Hải Dương 12 ca

Thêm 16 ca mắc mới COVID-19, trong đó 12 ca ở Hải Dương

Thêm 16 ca mắc mới COVID-19, trong đó 12 ca ở Hải Dương

Thêm 16 ca mắc mới Covid-19, trong đó 12 ca trong cộng đồng tại Hải Dương

Thêm 16 ca mắc mới Covid-19, trong đó 12 ca trong cộng đồng tại Hải Dương

Hải Dương ghi nhận thêm sáu ca nhiễm Covid-19

Hải Dương ghi nhận thêm sáu ca nhiễm Covid-19

Thêm 6 ca mắc mới COVID-19 tại Hải Dương

Thêm 6 ca mắc mới COVID-19 tại Hải Dương

Hải Dương có thêm 6 ca COVID-19 mới

Hải Dương có thêm 6 ca COVID-19 mới

Thêm 6 ca mắc COVID-19 tại Hải Dương

Thêm 6 ca mắc COVID-19 tại Hải Dương

Hải Dương ghi nhận thêm 6 ca mắc Covid-19

Hải Dương ghi nhận thêm 6 ca mắc Covid-19

Covid-19 ở Việt Nam chiều 27/2: 6 ca mắc mới tại Hải Dương

Covid-19 ở Việt Nam chiều 27/2: 6 ca mắc mới tại Hải Dương