Tin vui sáng 25/2: 14 BN Covid-19 khỏi bệnh, hơn 80% ca bệnh tự hồi phục sau 1 tuần

Tin vui sáng 25/2: 14 BN Covid-19 khỏi bệnh, hơn 80% ca bệnh tự hồi phục sau 1 tuần

Việt Nam sáng ngày 25/2 ghi nhận 14 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Việt Nam đã chữa khỏi 1.804...
Sáng 25-2: Không có ca Covid-19 mới, 14 bệnh nhân khỏi bệnh

Sáng 25-2: Không có ca Covid-19 mới, 14 bệnh nhân khỏi bệnh

Sáng 25/2, không có ca mắc COVID-19, 1.804 bệnh nhân đã khỏi bệnh

Sáng 25/2, không có ca mắc COVID-19, 1.804 bệnh nhân đã khỏi bệnh

Sáng 25/2, không có ca mắc Covid-19, Việt Nam đã chữa khỏi cho hơn 1.800 bệnh nhân

Sáng 25/2, không có ca mắc Covid-19, Việt Nam đã chữa khỏi cho hơn 1.800 bệnh nhân

Sáng 25/2: Không ghi nhận ca mắc mới, đã có 1804 bệnh nhân khỏi bệnh

Sáng 25/2: Không ghi nhận ca mắc mới, đã có 1804 bệnh nhân khỏi bệnh

Sáng nay (25/2), Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới

Sáng nay (25/2), Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới

Sáng 25/2, không có ca mắc COVID-19, Việt Nam chữa khỏi 1.804 bệnh nhân

Sáng 25/2, không có ca mắc COVID-19, Việt Nam chữa khỏi 1.804 bệnh nhân

Gia Lai: 10 ngày không có ca mắc mới, BN COVID-19 đầu tiên được xuất viện

Gia Lai: 10 ngày không có ca mắc mới, BN COVID-19 đầu tiên được xuất viện

Ba bệnh nhân COVID-19 ở Gia Lai xuất viện

Ba bệnh nhân COVID-19 ở Gia Lai xuất viện

Bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên ở Gia Lai xuất viện

Bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên ở Gia Lai xuất viện