Hải Dương có thêm 6 ca COVID-19 mới

Hải Dương có thêm 6 ca COVID-19 mới

Chiều 6/3, theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận thêm 6 ca mắc COVID-19 mới tại Hải Dương.
Hải Dương tiếp tục phát hiện thêm sáu ca Covid-19 mới

Hải Dương tiếp tục phát hiện thêm sáu ca Covid-19 mới

Chiều 6-3, thêm 6 ca mắc Covid-19 mới

Chiều 6-3, thêm 6 ca mắc Covid-19 mới

Chiều 6/3, thêm 6 ca mắc COVID-19 đều ở Hải Dương

Chiều 6/3, thêm 6 ca mắc COVID-19 đều ở Hải Dương

Chiều 6/3, thêm 6 ca mắc mới COVID-19 đều ở Hải Dương

Chiều 6/3, thêm 6 ca mắc mới COVID-19 đều ở Hải Dương

Hải Dương ghi nhận thêm 6 ca mắc mới Covid-19

Hải Dương ghi nhận thêm 6 ca mắc mới Covid-19

Covid-19 ở Việt Nam chiều 6/3: 6 ca mắc mới tại Hải Dương

Covid-19 ở Việt Nam chiều 6/3: 6 ca mắc mới tại Hải Dương

Chiều 6/3, thêm 6 ca mắc COVID-19 đều ở Hải Dương

Chiều 6/3, thêm 6 ca mắc COVID-19 đều ở Hải Dương

Thêm 16 ca COVID-19, đều F1 từng âm tính ở lần xét nghiệm đầu

Thêm 16 ca COVID-19, đều F1 từng âm tính ở lần xét nghiệm đầu

Việt Nam ghi nhận thêm 16 ca mắc mới COVID-19 tại Hải Dương

Việt Nam ghi nhận thêm 16 ca mắc mới COVID-19 tại Hải Dương

Ghi nhận 16 ca mắc COVID-19 tại Hải Dương

Ghi nhận 16 ca mắc COVID-19 tại Hải Dương

Hải Dương ghi nhận thêm 16 ca nhiễm Covid-19 mới

Hải Dương ghi nhận thêm 16 ca nhiễm Covid-19 mới