Cận cảnh BMW Edition M Heritage: Công suất 450 mã lực

Cận cảnh BMW Edition M Heritage: Công suất 450 mã lực

Phiên bản đặc biệt của mẫu xe hiệu năng cao BMW M4 Edition M Heritage đại diện cho những giá trị tinh túy...