Nguồn FDI đổ vào Trung Quốc tăng trưởng ổn định từ đầu 2019

Nguồn FDI đổ vào Trung Quốc tăng trưởng ổn định từ đầu 2019

Các số liệu chính thức cho thấy, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Trung Quốc đại lục đã tăng trưởng ổn...