Nga khai thác được bí mật nào từ thiết giáp kháng mìn của Thổ Nhĩ Kỳ?

Nga khai thác được bí mật nào từ thiết giáp kháng mìn của Thổ Nhĩ Kỳ?

Một chiếc xe bọc thép chống mìn BMC Kirpi do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất và được sử dụng ở Tây Bắc Syria đã xuất...
HTS càn quét phiến quân thân Thổ ở Idlib

HTS càn quét phiến quân thân Thổ ở Idlib

Xe bọc thép kháng mìn Thổ Nhĩ Kỳ bị Nga 'bắt sống'

Xe bọc thép kháng mìn Thổ Nhĩ Kỳ bị Nga 'bắt sống'

Nga khai thác được bí mật nào từ thiết giáp kháng mìn của Thổ Nhĩ Kỳ?

Nga bọc giáp cho xe tuần tra, chống gạch đá người Kurd

Nga bọc giáp cho xe tuần tra, chống gạch đá người Kurd

Lãnh đạo Kurd thay người dân xin lỗi Nga

Lãnh đạo Kurd thay người dân xin lỗi Nga

Thiết giáp Nga bị người Kurd ném bom xăng khi tuần tra cùng Thổ Nhĩ Kỳ

Thiết giáp Nga bị người Kurd ném bom xăng khi tuần tra cùng Thổ Nhĩ Kỳ

Tấn công quân cảnh Nga, người Kurd đang tự sát?

Tấn công quân cảnh Nga, người Kurd đang tự sát?

Nga tung cả chiến đấu cơ, UAV tuần tra đông bắc Syria

Nga tung cả chiến đấu cơ, UAV tuần tra đông bắc Syria