Những chuyến bay nào bị chậm, hủy vì bão số 4?

Những chuyến bay nào bị chậm, hủy vì bão số 4?

Điều chỉnh 17 chuyến bay do ảnh hưởng bão số 4

Điều chỉnh 17 chuyến bay do ảnh hưởng bão số 4

Ảnh hưởng bão, 11 chuyến bay đi miền Trung bị hủy

Ảnh hưởng bão, 11 chuyến bay đi miền Trung bị hủy

Nhiều chuyến bay nội địa bị hủy vì bão số 4

Nhiều chuyến bay nội địa bị hủy vì bão số 4

Hủy, đổi giờ hơn 40 chuyến bay 'né' bão số 4

Hủy, đổi giờ hơn 40 chuyến bay 'né' bão số 4

Nhiều chuyến bay bị hoãn, hủy do ảnh hưởng bão số 4

Nhiều chuyến bay bị hoãn, hủy do ảnh hưởng bão số 4

Nhiều hãng hàng không hủy hàng loạt chuyến bay do ảnh hưởng của bão số 4

Nhiều hãng hàng không hủy hàng loạt chuyến bay do ảnh hưởng của bão số 4

Vienam Airlines hủy 5 chuyến bay vì bão số 4 sắp đổ bộ miền Trung

Vienam Airlines hủy 5 chuyến bay vì bão số 4 sắp đổ bộ miền Trung