Hoãn, hủy nhiều chuyến bay do ảnh hưởng của bão số 6

Hoãn, hủy nhiều chuyến bay do ảnh hưởng của bão số 6

Bão Nakri khiến các hãng hàng không phải điều chỉnh lịch bay

Bão Nakri khiến các hãng hàng không phải điều chỉnh lịch bay

Điều chỉnh hàng loạt chuyến bay đi và đến Nam Trung bộ do hưởng của bão số 6

Điều chỉnh hàng loạt chuyến bay đi và đến Nam Trung bộ do hưởng của bão số 6

Hàng chục chuyến bay bị hủy do ảnh hưởng bão số 6

Hàng chục chuyến bay bị hủy do ảnh hưởng bão số 6

Ba sân bay đóng cửa, hãng loạt chuyến bay bị hủy vì bão Nakri

Ba sân bay đóng cửa, hãng loạt chuyến bay bị hủy vì bão Nakri

Sân bay đóng cửa, hàng không hoãn, hủy, bay sớm hàng chục chuyến bay tránh bão số 6

Sân bay đóng cửa, hàng không hoãn, hủy, bay sớm hàng chục chuyến bay tránh bão số 6

Hủy và đổi lịch nhiều chuyến bay do bão số 6

Hủy và đổi lịch nhiều chuyến bay do bão số 6

3 sân bay tạm đóng cửa để tránh bão Nakri

3 sân bay tạm đóng cửa để tránh bão Nakri

Nhiều chuyến bay phải hủy để phòng tránh cơn bão số 6

Sân bay đóng cửa, hủy hàng chục chuyến bay để tránh bão số 6

Sân bay đóng cửa, hủy hàng chục chuyến bay để tránh bão số 6

Ảnh hưởng của bão số 6: Sân bay đóng cửa, hủy hàng chục chuyến bay

Ảnh hưởng của bão số 6: Sân bay đóng cửa, hủy hàng chục chuyến bay

Những chuyến bay nào bị hoãn, hủy vì bão số 6?

Những chuyến bay nào bị hoãn, hủy vì bão số 6?

Sân bay đóng cửa, hàng không hủy chuyến để tránh bão số 6

Sân bay đóng cửa, hàng không hủy chuyến để tránh bão số 6

Dự báo thời tiết: Đêm nay, bão số 6 giật cấp 13 đổ bộ đất liền Quảng Ngãi- Khánh Hòa