Người đi, ví ở!

Người đi, ví ở!

Tiếp viên hàng không trả 125 triệu đồng bỏ quên cho khách nước ngoài

Tiếp viên hàng không trả 125 triệu đồng bỏ quên cho khách nước ngoài

Trao trả ngoại tệ trị giá trên 125 triệu đồng cho khách quên trên máy bay

Trao trả ngoại tệ trị giá trên 125 triệu đồng cho khách quên trên máy bay

Khách Trung Quốc quên túi xách chứa cả chục nghìn USD ở sân bay

Khách Trung Quốc quên túi xách chứa cả chục nghìn USD ở sân bay

Trả lại 120 triệu đồng cho hành khách bỏ quên trên máy bay

Trả lại 120 triệu đồng cho hành khách bỏ quên trên máy bay

Khách nước ngoài rưng rưng khi tiếp viên hàng không trả 125 triệu đồng

Khách nước ngoài rưng rưng khi tiếp viên hàng không trả 125 triệu đồng

Hành khách bỏ quên hơn 125 triệu đồng trên máy bay

Hành khách bỏ quên hơn 125 triệu đồng trên máy bay

Trao trả ngoại tệ trị giá trên 125 triệu đồng cho khách quên trên máy bay

Trao trả ngoại tệ trị giá trên 125 triệu đồng cho khách quên trên máy bay

Vietnam Airlines khuyến cáo về hoạt động khai thác bay tại Hong Kong

Vietnam Airlines khuyến cáo về hoạt động khai thác bay tại Hong Kong