Tối 22/4: Có 4 ca mắc COVID-19 tại Hà Nội, Phú Yên và Đà Nẵng

Tối 22/4: Có 4 ca mắc COVID-19 tại Hà Nội, Phú Yên và Đà Nẵng

Bản tin chiều 22/4 của Bộ Y tế cho biết, Việt Nam có thêm 4 ca mắc COVID-19 đều là trường hợp nhập cảnh đã...
Thêm 4 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh

Thêm 4 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh

Thêm 4 ca mắc COVID-19 tại Hà Nội, Phú Yên và Đà Nẵng

Thêm 4 ca mắc COVID-19 tại Hà Nội, Phú Yên và Đà Nẵng

Chiều 22-4, ghi nhận thêm 4 ca mắc Covid-19 tại Hà Nội, Phú Yên và Đà Nẵng

Chiều 22-4, ghi nhận thêm 4 ca mắc Covid-19 tại Hà Nội, Phú Yên và Đà Nẵng

Chiều 22/4, Việt Nam ghi nhận thêm 4 ca mắc mới Covid-19

Chiều 22/4, Việt Nam ghi nhận thêm 4 ca mắc mới Covid-19

4 ca nhập cảnh mắc Covid-19, Việt Nam có 2.816 ca nhiễm

4 ca nhập cảnh mắc Covid-19, Việt Nam có 2.816 ca nhiễm

Covid-19 ở Việt Nam chiều 22/4: 4 ca mắc mới ở Hà Nội, Phú Yên, Đà Nẵng

Covid-19 ở Việt Nam chiều 22/4: 4 ca mắc mới ở Hà Nội, Phú Yên, Đà Nẵng

Chiều 22/4, Việt Nam ghi nhận thêm 4 ca COVID-19 mới

Chiều 22/4, Việt Nam ghi nhận thêm 4 ca COVID-19 mới

Chiều 22-4: Thêm 4 ca mắc mới Covid-19, trong đó có 1 ca tại Hà Nội

Chiều 22-4: Thêm 4 ca mắc mới Covid-19, trong đó có 1 ca tại Hà Nội

Chiều 22/4, Việt Nam có thêm 4 ca nhập cảnh mắc COVID-19

Chiều 22/4, Việt Nam có thêm 4 ca nhập cảnh mắc COVID-19

4 người nhập cảnh nhiễm SARS-CoV-2

4 người nhập cảnh nhiễm SARS-CoV-2

Tối 22/4 Việt Nam thêm 4 ca mắc COVID-19

Tối 22/4 Việt Nam thêm 4 ca mắc COVID-19

Ghi nhận bốn ca mới, Việt Nam có 2.816 bệnh nhân Covid-19

Ghi nhận bốn ca mới, Việt Nam có 2.816 bệnh nhân Covid-19