1.838 nghề độc hại, nguy hiểm được về hưu trước tuổi từ 1/3/2021

1.838 nghề độc hại, nguy hiểm được về hưu trước tuổi từ 1/3/2021

Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm mới được...
Quy định mới từ tháng 3 về lương, ngành nghề nghỉ hưu trước tuổi

Quy định mới từ tháng 3 về lương, ngành nghề nghỉ hưu trước tuổi

Sinh viên dân tộc hộ khẩu tại vùng 135 có được giảm học phí?

Sinh viên dân tộc hộ khẩu tại vùng 135 có được giảm học phí?

Sinh viên là người dân tộc thiểu số có được miễn, giảm học phí?

Sinh viên là người dân tộc thiểu số có được miễn, giảm học phí?

Điều kiện xét truy tặng danh hiệu 'Bà mẹ Việt Nam anh hùng'

Điều kiện hỗ trợ học phí khi học lên trung cấp

Điều kiện hỗ trợ học phí khi học lên trung cấp

Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh: Trao quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp hàng tháng

Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh: Trao quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp hàng tháng

Gần 820 hồ sơ TNXP mòn mỏi chờ xét chế độ thương binh

Gần 820 hồ sơ TNXP mòn mỏi chờ xét chế độ thương binh

Trao đổi về công tác quản lý tài chính tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Trao đổi về công tác quản lý tài chính tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Học sinh hệ dự bị đại học có phải đối tượng cử tuyển không?

Học sinh hệ dự bị đại học có phải đối tượng cử tuyển không?

Bài 2: Còn nhiều vướng mắc trong chính sách hỗ trợ

Bài 2: Còn nhiều vướng mắc trong chính sách hỗ trợ

Mất hồ sơ chứng minh thời gian công tác trước 1995 được hưởng bảo hiểm xã hội thế nào?

Mất hồ sơ chứng minh thời gian công tác trước 1995 được hưởng bảo hiểm xã hội thế nào?

Không còn hồ sơ gốc về thời gian làm việc trước 1/1/1995: Hưởng bảo hiểm xã hội ra sao?

Không còn hồ sơ gốc về thời gian làm việc trước 1/1/1995: Hưởng bảo hiểm xã hội ra sao?

NÓNG: Hướng dẫn tính thời gian công tác trước 1-1-1995 để hưởng BHXH

NÓNG: Hướng dẫn tính thời gian công tác trước 1-1-1995 để hưởng BHXH

Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng thông báo tuyển dụng giáo viên đợt 2 năm 2020

Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng thông báo tuyển dụng giáo viên đợt 2 năm 2020

Những đối tượng nào được miễn, giảm học phí?

Những đối tượng nào được miễn, giảm học phí?

Không được thu tiền phụ huynh để mua sắm trang thiết bị cho nhà trường

Không được thu tiền phụ huynh để mua sắm trang thiết bị cho nhà trường

Hà Nội công bố học phí các cấp học năm học 2020 - 2021

Hà Nội công bố học phí các cấp học năm học 2020 - 2021

Năm học 2020 - 2021: Trường học tại Hà Nội được thu những khoản tiền nào?

Năm học 2020 - 2021: Trường học tại Hà Nội được thu những khoản tiền nào?

Cà Mau xử phạt doanh nghiệp chỉ tham gia BHXH bắt buộc cho người lao động sau hai năm ký hợp đồng

Cà Mau xử phạt doanh nghiệp chỉ tham gia BHXH bắt buộc cho người lao động sau hai năm ký hợp đồng

Cà Mau: Doanh nghiệp sai phạm về Luật Lao động và bảo hiểm xã hội khiến người lao động khốn đốn

Cà Mau: Doanh nghiệp sai phạm về Luật Lao động và bảo hiểm xã hội khiến người lao động khốn đốn

Trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu 'Bà mẹ Việt Nam anh hùng'

Trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu 'Bà mẹ Việt Nam anh hùng'

Không được hưởng chế độ ốm đau

Không được hưởng chế độ ốm đau

Các trường hợp được giảm học phí

Các trường hợp được giảm học phí

Từ 1/7, phụ cấp thâm niên nhà giáo được chi trả thế nào?

Từ 1/7, phụ cấp thâm niên nhà giáo được chi trả thế nào?

Những ngành học được giảm 70% học phí

Những ngành học được giảm 70% học phí

Bà Rịa - Vũng Tàu: Họp báo về việc công bố hệ số điều chỉnh tăng tiền lương

Bà Rịa - Vũng Tàu: Họp báo về việc công bố hệ số điều chỉnh tăng tiền lương

Học chuyên ngành nào được giảm 70% học phí?

Học chuyên ngành nào được giảm 70% học phí?

Học chuyên ngành nào được giảm 70% học phí?

Học chuyên ngành nào được giảm 70% học phí?

Cảnh báo dịch COVID-19 dẫn tới lạm dụng lao động trẻ em

Cảnh báo dịch COVID-19 dẫn tới lạm dụng lao động trẻ em

Tính phụ cấp thâm niên từ thời điểm nào?

Tính phụ cấp thâm niên từ thời điểm nào?

Quy định về cộng nối thời gian công tác trong quân đội

Điều kiện hưởng và mức hưởng lương hưu

Đối tượng quân nhân nào được tính thâm niên vào lương hưu?

Đối tượng quân nhân nào được tính thâm niên vào lương hưu?

Tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19

Tạm dừng đóng BHXH đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Tạm dừng đóng BHXH đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19

Tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19

Tạm dừng đóng BHXH đối với DN bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Tạm dừng đóng BHXH đối với DN bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Tiền lương tháng làm căn cứ tính hưởng chế độ TNLĐ, BNN

Tiền lương tháng làm căn cứ tính hưởng chế độ TNLĐ, BNN

Học trung cấp nghề có được miễn học phí không?

Học trung cấp nghề có được miễn học phí không?

Cha bị mất sức lao động, con có được giảm học phí?

Tiền lương tháng làm căn cứ tính hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Tiền lương tháng làm căn cứ tính hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Truy thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với 1.921 người

Truy thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với 1.921 người

Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Kịp thời, đúng chính sách

Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Kịp thời, đúng chính sách

Chỉ được miễn, giảm học phí với hình thức đào tạo chính quy

Chỉ được miễn, giảm học phí với hình thức đào tạo chính quy