Bị phạt vì quảng cáo thực phẩm chức năng không đúng nội dung được phép

Bị phạt vì quảng cáo thực phẩm chức năng không đúng nội dung được phép

Ngày 23.2, Thanh tra Sở TT-TT Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối với hành vi...
Phạt một cá nhân quảng cáo thực phẩm không phù hợp

Phạt một cá nhân quảng cáo thực phẩm không phù hợp

Xử phạt 12,5 triệu đồng do vi phạm quảng cáo thực phẩm

Xử phạt 12,5 triệu đồng do vi phạm quảng cáo thực phẩm

Quảng cáo sai phép, nam thanh niên Hà Nội bị phạt 12,5 triệu đồng

Quảng cáo sai phép, nam thanh niên Hà Nội bị phạt 12,5 triệu đồng

Phạt 12,5 triệu đồng do quảng cáo thực phẩm chức năng không phù hợp

Phạt 12,5 triệu đồng do quảng cáo thực phẩm chức năng không phù hợp

Quảng cáo thực phẩm chức năng không đúng, người đàn ông bị phạt 12,5 triệu đồng

Quảng cáo thực phẩm chức năng không đúng, người đàn ông bị phạt 12,5 triệu đồng

Hoàng loạt quảng cáo Bios life bị xử phạt

Hoàng loạt quảng cáo Bios life bị xử phạt