Hội Nghị Kết Nối Cung Cầu Hàng Hóa giữa TP.HCM và các tỉnh thành 2019

Hội Nghị Kết Nối Cung Cầu Hàng Hóa giữa TP.HCM và các tỉnh thành 2019

Bình Tây lần đầu ghi danh tham gia Hội Nghị Kết Nối Cung Cầu hàng hóa 2019

Bình Tây lần đầu ghi danh tham gia Hội Nghị Kết Nối Cung Cầu hàng hóa 2019

Bình Tây phát quà hỗ trợ đồng bào huyện Cẩm Mỹ

Bình Tây phát quà hỗ trợ đồng bào huyện Cẩm Mỹ

Hành trình trao gửi yêu thương của Bình Tây đến huyện Cẩm Mỹ

Hành trình trao gửi yêu thương của Bình Tây đến huyện Cẩm Mỹ

Bình Tây có mặt tại lễ khánh thành cầu dân sinh huyện Cẩm Mỹ

Bình Tây có mặt tại lễ khánh thành cầu dân sinh huyện Cẩm Mỹ

Công ty thực phẩm Bình Tây tài trợ xây cầu dân sinh cho đồng bào dân tộc huyện Cẩm Mỹ

Công ty thực phẩm Bình Tây tài trợ xây cầu dân sinh cho đồng bào dân tộc huyện Cẩm Mỹ

Cùng Bình Tây tới thăm nhà cộng đồng tại Đắk lăk

Cùng Bình Tây tới thăm nhà cộng đồng tại Đắk lăk

Đại diện BIFOCO tham dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Kiều Châu Âu

Đại diện BIFOCO tham dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Kiều Châu Âu

Cùng Bình Tây mang têt trung thu về chùa Bửu Thắng

Cùng Bình Tây mang têt trung thu về chùa Bửu Thắng

Bình Tây trao trung thu tới nhà lưu trú sắc tộc TÊRÊSA

Bình Tây trao trung thu tới nhà lưu trú sắc tộc TÊRÊSA