'Thổi giá' cổ phiếu, đút túi hàng chục tỷ đồng

'Thổi giá' cổ phiếu, đút túi hàng chục tỷ đồng

Xét xử hành vi thao túng giá chứng khoán

Xét xử hành vi thao túng giá chứng khoán

Dùng cổ phiếu 'ảo' chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Dùng cổ phiếu 'ảo' chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Nhân viên ngân hàng giúp sức làm giả hồ sơ niêm yết cổ phiếu

Nhân viên ngân hàng giúp sức làm giả hồ sơ niêm yết cổ phiếu

Mua đi, bán lại công ty 'chết', chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Mua đi, bán lại công ty 'chết', chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Chớp mắt thành đại gia, rồi cận kề song sắt

Chớp mắt thành đại gia, rồi cận kề song sắt

Cán bộ ngân hàng tiếp tay các đối tượng 'ma quái' chiếm đoạt 53 tỉ đồng

Cán bộ ngân hàng tiếp tay các đối tượng 'ma quái' chiếm đoạt 53 tỉ đồng

Vụ cổ phiếu MTM: 'Xác chết' được dựng dậy như thế nào?

Vụ cổ phiếu MTM: 'Xác chết' được dựng dậy như thế nào?

Thao túng chứng khoán chiếm đoạt hơn 53 tỷ đồng

Thao túng chứng khoán chiếm đoạt hơn 53 tỷ đồng