BIDV khẳng định: Tin đồn 'Phòng Giao dịch Hòn La phá sản' là bịa đặt

BIDV khẳng định: Tin đồn 'Phòng Giao dịch Hòn La phá sản' là bịa đặt

Ngân hàng BIDV lên tiếng về tin đồn 'Phòng giao dịch Hòn La phá sản'

Ngân hàng BIDV lên tiếng về tin đồn 'Phòng giao dịch Hòn La phá sản'

BIDV bác tin đồn 'Phòng giao dịch Hòn La phá sản'

BIDV bác tin đồn 'Phòng giao dịch Hòn La phá sản'

Thực hư tin đồn phòng giao dịch BIDV ở Quảng Bình bị phá sản

Thực hư tin đồn phòng giao dịch BIDV ở Quảng Bình bị phá sản

Thực hư tin đồn phòng giao dịch Ngân hàng BIDV bị phá sản

Thực hư tin đồn phòng giao dịch Ngân hàng BIDV bị phá sản

Thực hư tin đồn phòng giao dịch Ngân hàng BIDV bị phá sản

Thực hư tin đồn phòng giao dịch Ngân hàng BIDV bị phá sản

BIDV thông tin chính thức về tin đồn phá sản PGD Hòn La

BIDV thông tin chính thức về tin đồn phá sản PGD Hòn La

BIDV: Tin đồn 'Phòng Giao dịch Hòn La phá sản' là bịa đặt

BIDV: Tin đồn 'Phòng Giao dịch Hòn La phá sản' là bịa đặt

Quảng Bình: Đề nghị điều tra tin đồn phòng giao dịch ngân hàng sắp phá sản

Quảng Bình: Đề nghị điều tra tin đồn phòng giao dịch ngân hàng sắp phá sản

Quảng Bình: Thực hư tin đồn chi nhánh ngân hàng 'sắp phá sản'?

Quảng Bình: Thực hư tin đồn chi nhánh ngân hàng 'sắp phá sản'?

Quảng Bình: Rút tiền trước hạn vì tin đồn ngân hàng phá sản

Quảng Bình: Rút tiền trước hạn vì tin đồn ngân hàng phá sản