Dược - Thiết bị Y tế Bình Định (DBD): Nhà máy thuốc ung thư chậm tiến độ đến cuối 2020

Dược - Thiết bị Y tế Bình Định (DBD): Nhà máy thuốc ung thư chậm tiến độ đến cuối 2020

Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar, mã DBD, sàn HoSE) vừa công bố tài liệu Đại...
Thoái vốn Nhà nước tại Bidiphar (DBD) không thành công

Thoái vốn Nhà nước tại Bidiphar (DBD) không thành công

Cổ phiếu giảm 17% trong 1 tháng, Bidiphar (DBD) chuẩn bị tạm ứng cổ tức 15% bằng tiền

Cổ phiếu giảm 17% trong 1 tháng, Bidiphar (DBD) chuẩn bị tạm ứng cổ tức 15% bằng tiền

Bidiphar (DBD) trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 15%

Bidiphar (DBD) trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 15%

Bidiphar (DBD): Nộp hồ sơ nới room ngoại 100% trong tháng 2, chuẩn bị chia cổ tức 15% tiền mặt

Bidiphar (DBD): Nộp hồ sơ nới room ngoại 100% trong tháng 2, chuẩn bị chia cổ tức 15% tiền mặt

Năm 2019, doanh thu và lợi nhuận của Bidiphar (DBD) đều giảm, nợ tăng mạnh

Năm 2019, doanh thu và lợi nhuận của Bidiphar (DBD) đều giảm, nợ tăng mạnh

Tặng báo xuân Báo Nhân Dân cho bộ đội nơi biên giới, hải đảo

Nới room ngoại lên 100%, Bidiphar sắp có cổ đông nước ngoài?

Bidiphar (DBD) muốn mở room ngoại tối đa 100%

Bidiphar (DBD) tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 15%