Bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo ban, ngành tỉnh Lạng Sơn

Bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo ban, ngành tỉnh Lạng Sơn

Tổng cục Quản lý thị trường và Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa tổ chức công bố các quyết định...
BHXH các địa phương chung tay phòng, chống dịch Covid-19

BHXH các địa phương chung tay phòng, chống dịch Covid-19

Chủ động thực hiện công tác thu BHXH, BHYT

Chủ động thực hiện công tác thu BHXH, BHYT

Phát triển đối tượng tham gia: Nhiều địa phương vào cuộc quyết liệt, hiệu quả

Phát triển đối tượng tham gia: Nhiều địa phương vào cuộc quyết liệt, hiệu quả

Quyết liệt trong công tác phát triển đối tượng tham gia

Quyết liệt trong công tác phát triển đối tượng tham gia

Số người tham gia bảo hiểm tự nguyện tăng cao

Số người tham gia bảo hiểm tự nguyện tăng cao

BHXH tỉnh Lạng Sơn phát triển BHXH tự nguyện vượt chỉ tiêu

Lạng Sơn: Người tham gia BHXH tự nguyện tăng 304,3% so với cùng kỳ năm 2018