Triển lãm công nghệ giáo dục quốc tế tại Việt Nam

Triển lãm công nghệ giáo dục quốc tế tại Việt Nam

Ngày 5 và 6/3 tới đây, Cục Công nghệ thông tin và Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Giáo dục và Đào tạo) sẽ phối hợp...