FPT ký kết hợp tác với Bộ GD-ĐT ứng dụng CNTT

FPT ký kết hợp tác với Bộ GD-ĐT ứng dụng CNTT

ViewSonic giới thiệu màn hình tương tác và ứng dụng giảng dạy tại triển lãm Bess Việt Nam

ViewSonic giới thiệu màn hình tương tác và ứng dụng giảng dạy tại triển lãm Bess Việt Nam

BESS 2019 mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục đào tạo

BESS 2019 mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục đào tạo

Khai mạc triển lãm công nghệ giáo dục quốc tế

Khai mạc triển lãm công nghệ giáo dục quốc tế

Tất cả kỹ sư CNTT tốt nghiệp tại Anh sẽ được FPT tuyển dụng

Tất cả kỹ sư CNTT tốt nghiệp tại Anh sẽ được FPT tuyển dụng

Triển lãm công nghệ giáo dục quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Triển lãm công nghệ giáo dục quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

FPT sẽ hỗ trợ Bộ GD&ĐT trở thành Bộ tiên phong trong chuyển đổi số

FPT sẽ hỗ trợ Bộ GD&ĐT trở thành Bộ tiên phong trong chuyển đổi số

Triển lãm Công nghệ Giáo dục Quốc tế BESS ViET NAM 2019 Education 4.0 to Industry 4.0

Triển lãm Công nghệ Giáo dục Quốc tế BESS ViET NAM 2019 Education 4.0 to Industry 4.0

Triển lãm công nghệ giáo dục quốc tế tại Việt Nam

Triển lãm công nghệ giáo dục quốc tế tại Việt Nam