Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên họp thứ nhất Hội đồng Bầu cử Quốc gia

Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên họp thứ nhất Hội đồng Bầu cử Quốc gia

Các thành viên của Hội đồng BCQG thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo các văn bản để làm cơ sở cho việc triển...
Tôn vinh những người làm báo dấn thân, sáng tạo

Tôn vinh những người làm báo dấn thân, sáng tạo

103 tác phẩm được trao giải Báo chí Quốc gia năm 2019

103 tác phẩm được trao giải Báo chí Quốc gia năm 2019

Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIV-năm 2019 có 12 nhóm giải

Đề tài độc - Tác phẩm hay

Đề tài độc - Tác phẩm hay

Tạp chí Người Làm Báo đoạt giải B - Giải Báo chí Quốc gia hai năm liên tiếp

Tạp chí Người Làm Báo đoạt giải B - Giải Báo chí Quốc gia hai năm liên tiếp

Khẳng định vai trò tiên phong của báo chí

'Bức tranh' sống động về đất nước