Hội Nhà văn TP.HCM đồng ý cho ông Phan Hoàng rút khỏi Hội đồng Thơ

Hội Nhà văn TP.HCM đồng ý cho ông Phan Hoàng rút khỏi Hội đồng Thơ

Quá 'sóng gió', nhà thơ Phan Hoàng xin từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Thơ

Quá 'sóng gió', nhà thơ Phan Hoàng xin từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Thơ

Diễn biến mới nhất về nghi án đạo thơ: Ai đã đạo của ai?

Diễn biến mới nhất về nghi án đạo thơ: Ai đã đạo của ai?

Tập thơ chuẩn bị được trao giải của tác giả Thanh Long lại dính nghi án 'đạo nhái'

Tập thơ chuẩn bị được trao giải của tác giả Thanh Long lại dính nghi án 'đạo nhái'

Lại phát hiện thơ của tác giả được tặng thưởng Hội Nhà văn TP.HCM giống thơ... người khác

Lại phát hiện thơ của tác giả được tặng thưởng Hội Nhà văn TP.HCM giống thơ... người khác

'Dậy sóng' với nghi án đạo thơ Lê Huy Mậu?

'Dậy sóng' với nghi án đạo thơ Lê Huy Mậu?