8.000 người sẽ tham dự chạy bộ gây quỹ từ thiện Charity Fun Run 2019 tại Việt Nam

8.000 người sẽ tham dự chạy bộ gây quỹ từ thiện Charity Fun Run 2019 tại Việt Nam

Đã trở thành sự kiện thường niên, sự kiện chạy bộ gây quỹ từ thiện Charity Fun Run tiếp tục được Hiệp hội...
Sau tuyên bố 'biến mất', Đàm Vĩnh Hưng không đến buổi họp báo như dự kiến

Sau tuyên bố 'biến mất', Đàm Vĩnh Hưng không đến buổi họp báo như dự kiến

Đại sứ Anh và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tham gia chương trình chạy bộ Fun Run

Đại sứ Anh và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tham gia chương trình chạy bộ Fun Run

Hơn 400 nhân viên Aviva chạy bộ gây quỹ BBGV

Hơn 400 nhân viên Aviva chạy bộ gây quỹ BBGV

Chạy bộ gây quỹ từ thiện BBGV Charity Fun Run diễn ra ngày 4-11

Đại sứ Anh tại Việt Nam chạy bộ gây quỹ từ thiện

Đại sứ Anh tại Việt Nam chạy bộ gây quỹ từ thiện

Khoảng 7000 người sẽ tham gia chạy bộ gây quỹ từ thiện

Đại sứ Anh tại Việt Nam tham gia BBGV Charity Fun Run