Du khách Mỹ bị thổ dân Ấn Độ Dương bắn chết bằng cung tên

Du khách Mỹ bị thổ dân Ấn Độ Dương bắn chết bằng cung tên

Gần như không có cách nào tiếp cận được Sentiel, bộ tộc đang bị đe dọa ở quần đảo Adaman và Nicobar. Họ rất...