Hình ảnh về du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu được lên sóng truyền hình BBC, nhưng bình luận của cư dân mạng mới lạ 'đây là đâu, sao lạ thế'!?

BBC Global News mới đây đã đăng tải video quảng bá du lịch của Bà Rịa - Vũng Tàu, tuy nhiên sau đó nhiều ý...
Bà Rịa - Vũng Tàu quảng bá du lịch trên sóng BBC

Bà Rịa - Vũng Tàu quảng bá du lịch trên sóng BBC

Bà Rịa – Vũng Tàu quảng bá du lịch trên sóng truyền hình BBC Global News

Bà Rịa – Vũng Tàu quảng bá du lịch trên sóng truyền hình BBC Global News

Bà Rịa - Vũng Tàu quảng bá du lịch trên truyền thông quốc tế

Bà Rịa - Vũng Tàu quảng bá du lịch trên truyền thông quốc tế

Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu lên sóng BBC Global News

Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu lên sóng BBC Global News

Du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu chính thức lên sóng BBC Global News

Du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu chính thức lên sóng BBC Global News

Du lịch BR-VT chính thức lên sóng BBC Global News