Đường băng số 2 sân bay Cam Ranh được khai thác

Đường băng số 2 sân bay Cam Ranh được khai thác

Đường băng số 2 sân bay Cam Ranh đi vào hoạt động

Đường băng số 2 sân bay Cam Ranh đi vào hoạt động

Sân bay Cam Ranh có thêm đường băng số 2

Sân bay Cam Ranh có thêm đường băng số 2

Khai thác đường băng số 2 sân bay Cam Ranh

Khai thác đường băng số 2 sân bay Cam Ranh

Đưa đường băng số 2 Sân bay Cam Ranh vào khai thác

Đưa đường băng số 2 Sân bay Cam Ranh vào khai thác

Đường băng số 2 Sân bay Quốc tế Cam Ranh chính thức khai thác

Đường băng số 2 Sân bay Quốc tế Cam Ranh chính thức khai thác

Chính thức khai thác đường băng số 2 sân bay Cam Ranh

Chính thức khai thác đường băng số 2 sân bay Cam Ranh

Vietravel Airlines đối mặt khó khăn gì, nếu không khắc phục... thành 'bom xịt'?

Vietravel Airlines đối mặt khó khăn gì, nếu không khắc phục... thành 'bom xịt'?

Giơ cao đánh khẽ

Giơ cao đánh khẽ

Ngày 10/10 đưa đường băng số 2 ở sân bay Cam Ranh vào khai thác

Ngày 10/10 đưa đường băng số 2 ở sân bay Cam Ranh vào khai thác

Lý do đầu tư vào Bình Thuận

Lý do đầu tư vào Bình Thuận

Nhà đầu tư bí ẩn giúp Vietravel thu xếp 700 tỷ đồng, 'nuôi' tham vọng hàng không

Nhà đầu tư bí ẩn giúp Vietravel thu xếp 700 tỷ đồng, 'nuôi' tham vọng hàng không

Hàng không phát triển nóng: Cạnh tranh phải lành mạnh

Hàng không phát triển nóng: Cạnh tranh phải lành mạnh