2 tập thể, 9 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Ngọn đèn đứng gác ở căn cứ Cách mạng B1 Hồng Phước: Biểu tượng của lòng dân

Ngọn đèn dầu của những người mẹ Anh hùng

Ngọn đèn dầu của những người mẹ Anh hùng

Người 'truyền lửa' cho cộng đồng người Việt

Người 'truyền lửa' cho cộng đồng người Việt

Người 'truyền lửa' cho cộng đồng người Việt

Người 'truyền lửa' cho cộng đồng người Việt

Trang bị kỹ năng sơ cấp cứu cho sinh viên

Trang bị kỹ năng sơ cấp cứu cho sinh viên

Tuổi trẻ Liên Chiểu với ký ức Hồng Phước

Tuổi trẻ Liên Chiểu với ký ức Hồng Phước