Nam sinh bị đánh hội đồng giữa trường vì mâu thuẫn nhỏ

Nam sinh bị đánh hội đồng giữa trường vì mâu thuẫn nhỏ

Phải tăng nặng hình phạt mới giảm các vụ chó cắn người

Phải tăng nặng hình phạt mới giảm các vụ chó cắn người

Phải tăng nặng hình phạt mới giảm các vụ chó cắn người

Phải tăng nặng hình phạt mới giảm các vụ chó cắn người

Hòa Bình: Hai bố con tử vong sau 2 tháng bị chó cắn

Hòa Bình: Hai bố con tử vong sau 2 tháng bị chó cắn

Bị chó nhà cắn chủ quan không đi tiêm phòng, 2 bố con tử vong thương tâm

Bị chó nhà cắn chủ quan không đi tiêm phòng, 2 bố con tử vong thương tâm

Chó nhà cắn gia đình 4 người, 2 cha con phát bệnh dại tử vong

Chó nhà cắn gia đình 4 người, 2 cha con phát bệnh dại tử vong

4 người trong gia đình bị chó cắn nhưng không tiêm phòng dại, 2 bố con tử vong

4 người trong gia đình bị chó cắn nhưng không tiêm phòng dại, 2 bố con tử vong

Hòa Bình:Gia đình 4 người bị chó cắn, 2 bố con tử vong

Hòa Bình:Gia đình 4 người bị chó cắn, 2 bố con tử vong

Cứu công nhân bị chấn thương sọ não rất nguy kịch

Cứu công nhân bị chấn thương sọ não rất nguy kịch

Cứu sống nam công nhân bị thanh kim loại găm sâu vào mặt

Cứu sống nam công nhân bị thanh kim loại găm sâu vào mặt