Cứu công nhân bị chấn thương sọ não rất nguy kịch

Cứu công nhân bị chấn thương sọ não rất nguy kịch

Ấn nhầm nút, máy công nghiệp rơi thẳng vào mặt nam công nhân

Ấn nhầm nút, máy công nghiệp rơi thẳng vào mặt nam công nhân

Cứu sống nam công nhân bị thanh kim loại găm sâu vào mặt

Cứu sống nam công nhân bị thanh kim loại găm sâu vào mặt

Kinh hoàng nam công nhân vào viện với thanh kim loại găm sâu vào mặt

Kinh hoàng nam công nhân vào viện với thanh kim loại găm sâu vào mặt

Ấn nhầm nút khi lau máy công nghiệp, nam công nhân bị chấn thương nền sọ ổ mắt

Ấn nhầm nút khi lau máy công nghiệp, nam công nhân bị chấn thương nền sọ ổ mắt

Bệnh viện Việt Đức cứu sống bệnh nhân bị chấn thương nền sọ ổ mắt

Bệnh viện Việt Đức cứu sống bệnh nhân bị chấn thương nền sọ ổ mắt

Nam công nhân nguy kịch khi ấn nhầm nút máy công nghiệp

Nam công nhân nguy kịch khi ấn nhầm nút máy công nghiệp