Giáo viên bộ môn lên tiếng vụ nữ sinh bị rách giác mạc trong giờ hóa học

Giáo viên bộ môn lên tiếng vụ nữ sinh bị rách giác mạc trong giờ hóa học

Nổ bình thí nghiệm làm học sinh hỏng mắt: Sở lý giải

Nổ bình thí nghiệm làm học sinh hỏng mắt: Sở lý giải

Sở GD&ĐT Hà Tĩnh lên tiếng vụ nữ sinh bị thương nặng trong giờ thực hành Hóa

Sở GD&ĐT Hà Tĩnh lên tiếng vụ nữ sinh bị thương nặng trong giờ thực hành Hóa

Nữ sinh lớp 8 bị rách giác mạc do bình thí nghiệm hóa học phát nổ

Nữ sinh lớp 8 bị rách giác mạc do bình thí nghiệm hóa học phát nổ

Hà Tĩnh: Nổ bình thí nghiệm, 3 học sinh nhập viện

Hà Tĩnh: Nổ bình thí nghiệm, 3 học sinh nhập viện

Nổ bình thí nghiệm trong giờ học, nữ sinh bị chấn thương mắt nghiêm trọng

Nổ bình thí nghiệm trong giờ học, nữ sinh bị chấn thương mắt nghiêm trọng

Nữ sinh lớp 8 rách giác mạc trong giờ thực hành hóa học

Nữ sinh lớp 8 rách giác mạc trong giờ thực hành hóa học

Thí nghiệm hóa học gây nổ, 2 học sinh bị thương

Thí nghiệm hóa học gây nổ, 2 học sinh bị thương

Phản ứng hóa học phát nổ, một nữ sinh bị rách giác mạc

Phản ứng hóa học phát nổ, một nữ sinh bị rách giác mạc